Operatorzy boją się oceny jakości usług. Kombinują z jej pomiarami

UKE poinformował, że dalej otwartą pozostaje kwestia zbierania informacji o jakości usług oferowanych przez sieci komórkowe.

Podczas kolejnego spotkania Zespołu Roboczego Memorandum w sprawie podnoszenia jakości usług telekomunikacyjnych doszło do sporu na temat zasad ich pomiaru, których wprowadzenie rekomenduje Grupa Robocza do spraw Wskaźników Technicznych (GRT). Kością niezgody okazał się następujący ich element:

Jednoczesnośćw tym samym czasie wykonywane są testy (pomiary) operatorów ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych (PLMN – zgodnie z projektem metryki opracowywanej w GRT) przy użyciu jednostki/jednostek pomiarowych wyposażonych w liczbę kanałów pomiarowych pozwalającą dokonywać równolegle pomiary wszystkich operatorów i wszystkich mierzonych usług dla każdego operatora. Pomiary mogą być wykonywane w tym samym czasie przez kilka jednostek pomiarowych w celu skrócenia czasu wykonywania pomiarów, jednakże pod warunkiem, że każda jednostka pomiarowa spełnia wymóg zapewnienia liczby kanałów pomiarowych wystarczającej do wykonywania równolegle pomiarów wszystkich operatorów i wszystkich mierzonych usług dla każdego operatora

Wbrew wcześniejszym ustaleniom przeciwko niemu zagłosowała część operatorów (niestety nie podano których) tłumacząca swoją decyzję następująco:

„ …nie chcemy tej zasady przekreślać, ale nie chcemy jej wpisywać obowiązkowo do wykonywania przez Sygnatariuszy Memorandum, co oznacza, że to dostawca ma wybrać, czy ją wykonuje, czy nie…„

Czy "jednoczesność" to istotny element zasad pomiarów? Tak, kluczowy, gdyż to właśnie on, jak czytamy w informacji prasowej UKE, stanowi narzędzie pozwalające klientom na faktycznie miarodajną ocenę dostawców pod kątem świadczonych usług. Co więcej, jest on także naczelną zasadą podawaną w normach i zaleceniach ETSI.

Operatorzy proponują inne metody pomiaru

Wyrażający sprzeciw operatorzy w zamian za "jednoczesność" zaproponowali następujące metody pomiaru:

Metoda 1 - wspólne i jednoczesne testy wszystkich Dostawców usług mobilnych po tych samych trasach za pomocą sond mobilnych w ruchu - metoda drive test.

Metoda 2 - wspólne i jednoczesne testy wszystkich Dostawców usług mobilnych za pomocą 10 sond pomiarowych stacjonarnie instalowanych - metoda 10 sond stacjonarnych.

Metoda 3 - zarówno wykonywane przy pomocy sond stacjonarnych, jak i sondami mobilnymi  – metoda mieszana sondami stacjonarnymi mobilnymi.

Metoda 4 - wspólne i jednoczesne testy wszystkich Dostawców usług mobilnych po tych samych trasach za pomocą sond mobilnych: 80% w ruchu, 20% podczas postoju - metoda mieszana sondami mobilnymi.

Metoda 5 - mieszane testy wszystkich Dostawców usług mobilnych po tych samych trasach za pomocą sond mobilnych.

UKE zaniepokojony

Sprzeciw operatorów oznacza, że wciąż nie mamy ustalonej kwestii zbierania danych o jakości usług realizowanych w sieciach ruchomych. Sytuacja ta bardzo zaniepokoiła i zdziwiła UKE:

"Szczególnie zdumiewające było zachowanie części operatorów, którzy nie zgodzili się na przyjęcie wypracowanych wcześniej ustaleń"

Kolejne spotkanie Zespołu Roboczego Memorandum zostało zaplanowane na 27 sierpnia.