Opieka zdrowotna - coraz nowocześniejsza i droższa

W ostatnich latach w krajach należących do OECD wydatki na opiekę zdrowotną rosły w tempie szybszym niż PKB, zwiększał się także udział państwowych pieniędzy w tych finansowaniu świadczeń medycznych. Amerykanie wydają na zdrowie już ponad 2,5 bln USD rocznie - wynika z danych NHEA.

Koszty opieki zdrowotnej rosną. W USA w 2009 roku wzrosły o 4%, do 2,5 bln USD, 8086 USD na osobę, 17,6% PKB USA. Dla porównania, w 2008 r. wydatki wzrosły o 16,6% - był to najwolniejszy wzrost w 50-letniej historii National Health Expenditures Accounts (NHEA) - wynika z raportu opublikowanego w ubiegłym tygodniu przez NHEA.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podała, że w większości krajów rozwiniętych wydatki na opiekę zdrowotną rosły szybciej niż gospodarka, a średni stosunek wydatków na zdrowie do PKB wzrósł z 7,8% w 2000 r. do 9% w 2008 r. Czynnikami wpływającymi na ten wzrost są zmiany technologiczne, oczekiwania społeczne i starzenie się społeczeństwa. Czynniki te będą wpływały na dalszy wzrost kosztów opieki medycznej w przyszłości.

W większości krajów OECD sporą część kosztów opieki zdrowotnej pokrywają rządy - w 2008 r. udział państwowych pieniędzy wzrósł do 16% z 12% w 1990 r.