Opłata audiowizualna: wszystko co powinieneś wiedzieć

Opłata audiowizualna na pewno zostanie wprowadzona. Będzie to opłata powszechna naliczana wraz z rachunkiem za energię.

Od dawna wiadomo, że tzw. opłata audiowizualna zastąpi abonament radiowo-telewizyjny. Dzisiaj wiemy już, że projekt tzw. dużej ustawy medialnej składający się z dwóch części (regulującej sposób wyłaniania władz i rolę nowych mediów publicznych oraz opisujące ich finansowanie) będzie gotowy za kilka dni i trafi do sejmu jako inicjatywa poselska. Dodatkowo dzięki wypowiedzi Krzysztofa Czabańskiego, wiceministra kultury, poznajemy kilka szalenie istotnych szczegółów tego rozwiązania. Powinniśmy się zapoznać z nimi wszyscy, ponieważ nowa opłata poza poza osobami, które będą z niej zwolnione, dosięgnie każdego Polaka.

Oto, co zakłada projekt dużej ustawy medialnej:

1. Opłata audiowizualna zostanie ustalona na poziomie 11-15 zł miesięcznie (Krzysztof Czabański zapowiada, że kwota ta będzie bliższa 11 zł)

2. Opłata audiowizualna będzie dopisywana do rachunku za prąd

3. Opłata audiowizualna będzie przeznaczana tylko na media publiczne

4. Opłata audiowizualna obowiązywać ma od 1 stycznia 2017 roku

Co się stanie, gdy nie zapłacimy wraz z rachunkiem za energię opłaty audiowizualnej? Dostawca energii powiadomi właściwy urząd skarbowy, który zajmie się jej egzekucją.

Aktualizacja: 22 kwietnia 2016 08:47

Złożony w sejmie projekt zakłada:

- opłatę audiowizualną w wysokości 15 zł miesięcznie

- pobierający ją dostawcy energii dostaną 20/30 groszy prowizji od każdej składki

- płacąc za cały rok z góry można uczestniczyć w loterii z nagrodami po 5 tys. zł

- zwolnieni z opłaty: osoby w wieku ponad 75 lat, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, uprawnione do ryczałtu energetycznego i pobierające świadczenie opiekuńcze lub świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko