Opłata za muzykę doliczana do abonamentu?

Kanadyjskie stowarzyszenie SOCAN (reprezentujące artystów i autorów piosenek) zamierza w przyszłym tygodniu skierować do tamtejszego Sądu Najwyższego prośbę o zmuszenie dostawców usług internetowych do płacenia tantiem za muzykę nielegalnie kopiowaną za pośrednictwem Internetu.

"To sprawa ważna dla całego Internetu - werdykt sądu zdecyduje, czy dostawcy Internetu są odpowiedzialni za nielegalne działania ich klientów" powiedział, cytowany przez serwishttp://CTV.ca Mark Perry, profesor prawa i informatyki z Uniwersytetu Zachodniego Ontario.

Zdaniem Perry'ego, jeśli wyrok sądu będzie zgodny z oczekiwaniami SOCAN, to należy się spodziewać, że z czasem podobne roszczenia zgłaszać będą kolejne organizacje, reprezentujące posiadaczy praw autorskich (np. stowarzyszenia producentów filmów, oprogramowania itp.).

SOCAN domaga się, by dostawcy usług internetowych płacili co roku stałą sumę na rzecz artystów, których nagrania są nielegalnie dystrybuowane w Internecie. Oczywiście, wątpliwe jest, by firmy świadczące usługi dostępowe skłonne były wyłożyć te pieniądze z własnej kieszeni - dlatego bardzo prawdopodobne jest, że ewentualny pozytywny dla SOCAN werdykt sądu spowoduje wzrost cen za dostęp do Internetu lub pogorszenie się jakości usług.