Oprogramowanie: tu jest boom

Dwa różne badania rynku amerykańskiego - dotyczące tendencji w przepływach kapitału venture i zatrudnienia w sektorze high tech - doprowadziły autorów do podobnej konkluzji: sektor oprogramowania przeżywa boom, podczas gdy produkcja urządzeń komunikacyjnych i elektroniki - regres.

Raport American Electronics Association dotyczący struktury zatrudnienia w poszczególnych stanach USA dowodzi, że w 2004 roku przybyło netto w branży oprogramowania łącznie ponad 30 tys. miejsc pracy. Ogółem natomiast, w całym amerykańskim sektorze high tech ubyło 25 tys. miejsc pracy. Na koniec roku sektor ten dawał zatrudnienie 5,6 miliona osób.

W poprzednich latach ubytki te były znacznie większe, szczególnie dotknęły stany uznawane za główne ośrodki amerykańskiego sektora nowoczesnych technologii. Ogółem w 2002 roku ubyło w sektorze 612 tys. miejsc pracy a w 2003 roku - 333 tys.

Drugi ze wspomnianych raportów to badanie tendencji na rynku venture capital Money Tree Survey, sygnowane przez PricewaterhouseCoopers, Thomson Venture Economics, National Venture Capital Association. Według badania, 198 firm branży oprogramowania pozyskało z funduszy vc 1,1 mld USD, najwięcej spośród wszystkich branży.

302 mln dolarów pozyskały z tego źródła firmy usług IT (najlepszy wynik kwartalny w historii, a jest to zasługą przede wszystkim jednej transakcji - wartej 60 mln USD inwestycji w Datran Media Corp.), 247 mln USD firmy specjalizujące się w bezpieczeństwie, sektor oprogramowania biznesowego i biurowego 2-8 mln USD. Łączna wartość inwestycji vc w tym okresie wyniosła 4,6 mld USD. To blisko 85 mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem (wówczas fundusze vc zainwestowały 5,03 mld USD).


Zobacz również