Optymalna dystrybucja

Cisco twierdzi, iż wkrótce będziemy świadkami rewolucji w dziedzinie dostarczania zawartości przez Internet.

Cisco prognozuje nową rewolucję internetową. Według firmy niebawem zasadniczo zmieni się model dystrybucji zawartości przez sieć. Zasoby Internetu dawno przestały składać się z tekstu i statycznych obrazów. W najbliższym czasie kluczowego znaczenia nabierze wydajność dużych systemów e-commerce oraz serwisów dostarczających treści multimedialne. Barierami we wdrażaniu nowych "szerokopasmowych" usług są przede wszystkim wąskie gardła sieci szkieletowej, dynamiczne przeciążenia łączy czy fizyczne odległości między użytkownikiem a źródłem informacji (serwerem).

Cisco coraz intensywniej promuje opracowane przez siebie rozwiązanie zwane CDN (Content Delivery Networks). U podstaw tej technologii leży wizja przybliżenia informacji do użytkownika końcowego. CDN umożliwi znacznie efektywniejszą dystrybucję zawartości w sieci na bazie jej istniejącej struktury. Gdy użytkownik zechce np. obejrzeć film przez Internet, będzie automatycznie przekierowany do najbliższego serwera, na którym film się znajduje. Cisco proponuje dostawcom zawartości i operatorom internetowym system, składający się ze specjalnych urządzeń zwanych Content Router i Content Switch. Pierwszy z nich odpowiada za wybór najlepszej lokalizacji do obsługi żądania klienta, drugi natomiast za wybór najlepszego serwera u dostawcy zawartości, na którym znajduje się dany plik wideo.

Taki model dystrybucji wymaga porozumienia się dostawców zawartości, firm zajmujących się usługami dystrybucyjnymi i operatorów telekomunikacyjnych. W tym celu w sierpniu Cisco zainicjowało stworzenie organizacji Content Alliance, mającej wypracować uniwersalne standardy związane z technologią CDN, i przedłożenie ich do akceptacji organizacji IETF.


Zobacz również