Optymalna konfiguracja Windows 7

Z każdego systemu operacyjnego korzystają rzesz użytkowników, dlatego to nie szybkość jest priorytetem ich projektantów. Ważna jest też oprawa graficzna, bezpieczeństwo czy wygoda obsługi. Dlatego tak łatwo jest znaleźć obszary Windows, które po optymalizacji i zmianach w konfiguracji przyczynią się do jego szybszej i wydajniejszej pracy.


System operacyjny skonfigurowany jest w taki sposób, by każdy mógł z niego wygodnie korzystać. Dlatego nie wszystkie elementy są dobrane optymalnie pod względem szybkości czy wydajności. Komputera używają dzieci, osoby starsze i początkujący użytkownicy. Zaawansowany i świadomy użytkownik może wyłączyć część opcji, zmienić ustawienia innych i poprawić wydajność Windows na przykład kosztem bezpieczeństwa. Aby zautomatyzować proces optymalizacji ustawień i mieć pewność że wszystkie ustawienia zostały dobrane prawidłowo można użyć jednego z programów optymalizujących jak na przykład TuneUp Utilities, Enhance MySe7en czy Windows 7 Manager.

Szybkość kosztem bezpieczeństwa

Podczas startu systemu oprócz operacji ładowania plików wykonywane są również inne zadania. Pobierane są miedzy innymi dane o użytkowniku, który zamierza się zalogować. Jednym ze sposobów na przyspieszenie uruchamiania systemu operacyjnego jest wyłączenie procedury logowania. Zmniejsza to oczywiście bardzo poziom bezpieczeństwa, ale pozwala zyskać kilka czy kilkanaście dodatkowych sekund i nie wymaga uwagi ze strony osoby, która będzie korzystała z Windows.

Włączenie hasła do logowania przyspieszy procedurę ładowania systemu ale obniży bezpieczeństwo

Włączenie hasła do logowania przyspieszy procedurę ładowania systemu ale obniży bezpieczeństwo

1. Wciśnij kombinację klawiszy [WIN] i [R]. Na ekranie pojawi się okno Uruchamianie. Wpisz polecenie control userpasswords2 i wciśnij [ENTER]. Przejdź na kartę Użytkownicy i usuń zaznaczenie z pola Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Kliknij przycisk OK. Aby zaakceptować zmiany wpisz hasło do konta użytkownika i powtórz je w polu poniżej. Potwierdź dane przyciskiem OK i zamknij kolejne okno klikając OK.

Czasochłonne indeksowanie plików

Indeksowanie plików ułatwia i przyspiesza wyszukiwanie danych. To niezbędna operacja, by system błyskawicznie odnajdował dokumenty czy przeszukiwał pocztę elektroniczną. Skonfigurowane jest jednak w ten sposób, że sprawdza często miejsca, w których nic sie nie zmienia. Zabiera to czas procesora i obciąża dyski. Indeksowanie należy dostosować w ten sposób, by sprawdzane były jedynie najważniejsze foldery, które używane są regularnie do zapisu danych. Jeżeli z funkcji wyszukiwania korzystasz sporadycznie usługę indeksowania danych możesz wyłączyć całkowicie.

Optymalizacja konfiguracji usługi indeksowania jest konieczna by usprawnić jej działanie

Optymalizacja konfiguracji usługi indeksowania jest konieczna by usprawnić jej działanie

1. Otwórz panel sterowania i przełącz się do widoku klasycznego. Kliknij w tym celu łącze Kategoria i wybierz na przykład opcję Duże ikony. Wskaż pozycję Opcje indeksowania, a następnie użyj przycisku Modyfikuj. Kliknij Pokaż wszystkie lokalizacje. W oknie Zmienianie wybranych lokalizacji usuń zaznaczenia przy katalogach, których nie chcesz indeksować, pozostaw bądź umieść przy tych, które powinny być regularnie sprawdzane. Kliknij OK.

2. Sposób działania usługi możesz jeszcze dodatkowo doprecyzować. Dostępna jest na przykład opcja wyłączająca indeksowanie pewnych typów plików. W tym celu za pomocą przycisku Zaawansowane otwórz okno konfiguracyjne i przejdź na kartę Typy plików. Usuń zaznaczenia przy tych plikach, których nie chcesz indeksować. Kliknij OK i Zamknij.

3. Aby zrezygnować całkowicie z indeksowania wróć do okna z punktu pierwszego i usuń po prostu wszystkie zaznaczenia. Indeksowane foldery widoczne są w oknie Podsumowanie wybranych lokalizacji. Jeżeli nie wiesz gdzie ich szukać na dysku w strukturze danych, kliknij wybrany, a zostanie on automatycznie podświetlony w oknie Zmienianie wybranych lokalizacji.

Szybsze zamykanie systemu

Windows przed zamknięciem oczekuje na wyłączenie uruchomionych programów. Jeżeli jakaś aplikacja czy usługa zawiesi się, system po upłynięciu określonego czasu zamyka ją sam. Czas zarezerwowany dla takich zdarzeń jest dość duży i często procedura zamykania jest irytująco długa. Bez obawy o konsekwencje można go zmniejszyć.

Domyślny czas oczekiwania na zamknięcie zawieszonych aplikacji jest zbyt długi

Domyślny czas oczekiwania na zamknięcie zawieszonych aplikacji jest zbyt długi

1. Korzystając z polecenia regedit uruchom edytor rejestru. Otwórz kolejno następujące klucze: HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet i zaznacz klucz Control. Odszukaj w prawej części i kliknij dwukrotnie wartość WaitToKillServiceTimeout. Czas oczekiwania na zamkniecie kłopotliwych programów podany jest w milisekundach. Zmniejsz domyślną daną tej wartości wpisując na przykład 10000. Kliknij OK, zamknij edytor rejestru i uruchom ponownie komputer.

Mniej czasu dla menedżera startu

Menedżer startowy wyświetla menu tekstowe w trakcie uruchamiania systemu. Widoczne jest ono zawsze wtedy, gdy w komputerze zainstalowany jest więcej niż jeden system. Pojawia się również po nieprawidłowym zamknięciu i oferuje możliwość wyboru opcji naprawy. Domyślny czas przez jaki zajmuje ono miejsce na ekranie to 30 sekund. Po jego upływie wybierana jest jedna z pozycji. Nawet jeżeli nie chcesz całkowicie wyłączyć opóźnienia, to można je zdecydowanie skrócić.

Menu wyboru systemu oraz opcji odzyskiwania znacznie ożnia start Windows

Menu wyboru systemu oraz opcji odzyskiwania znacznie ożnia start Windows

1. Rozwiń menu startowe i kliknij Panel sterowania, wybierz System. Wybierz łącze Zaawansowane ustawienia systemu i kartę Zaawansowane. Kliknij przycisk Ustawienia w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie. Jeżeli masz zainstalowanych klika systemów operacyjnych, zaznacz pole Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych i zmniejsz wartość w polu po prawej stronie. Określa ona czas w sekundach. Możesz tu nawet wpisać 0 wtedy domyślny system będzie uruchamiany automatycznie. Wyboru systemu dokonasz na liście powyżej.

2. Zbyt długi czas został także zarezerwowany dla menu opcji naprawy. Zaznacz Czas wyświetlania w razie potrzeby opcji odzyskiwania i nową, mniejszą wartość umieść w polu obok.

Wyłączanie markerów czasowych dostępu do pliku

Wszystkie pliki zapisane w systemie przechowują informację o tym, Kiedy były ostatnio przeglądane i otwierane. Windows nieustannie weryfikuje i aktualizuje tę listę. Może to czasami zabierać sporo czasu. Jest ona bowiem uaktualniana na przykład podczas przeglądania zawartości folderu z włączonym podglądem. Podobnie dzieje się gdy jakiś program w czasie startu odczytuje i ładuje dużą plików. Zapis i aktualizację rejestru znaczników czasowych można wyłączyć. Pamiętaj jednak, że za cenę szybkości ograniczysz działanie niektórych narzędzi, na przykład programów do synchronizacji czy tworzenia kopii zapasowych którym informacja ta jest niezbędna do prawidłowej pracy.

1. Rozwiń menu startowe i wpisz polecenie cmd. Kliknij [ENTER]. Pamiętaj, że do wprowadzenia zmian potrzebne ci są uprawnienia administratora. Uruchom komendę fsutil behavior set disablelastaccess 1. Zamknij okno wiersza poleceń i uruchom ponownie komputer

Włączanie buforowania zapisu na dyskach

Jeżeli nie obawiasz się utraty danych możesz zmodyfikować sposób zapisu danych przez sysem na dysk w taki sposób, by robił to dopiero w czasie bezczynności. Dzięki temu Windows nie traci czasu na kontrolę operacji zapisu tylko skupia się na zadaniach wykonywanych przez ciebie. Miej jednak na uwadze, że na przykład awaria zasilania może spowodować że dane bezpowrotnie znikną.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer i wybierz polecenie Zarządzaj. Kliknij pozycję Menedżer urządzeń. Rozwiń w centralnej części okna kategorię Stacje dysków i kliknij prawym przyciskiem myszy zainstalowany w twoim systemie dysk. Wskaż opcję Właściwości i kartę Zasady. Upewnij się, że zaznaczone jest pole Włącz buforowanie zapisu na urządzeniu.

Eksplorator bez rozmiarów folderów

Eksplorator Windows w dymkach wyświetlanych po najchaniu kursorem myszy na dowolny katalog wyświetla informację o miejscu zajmowanym przez pliki z tego katalogu. Obliczane ilości danych zajmuje jednak niepotrzebnie czas. Ty bardziej że wyniki działa tej funkcji często nie odpowiadają rzeczywistości.

Rozmiary plików podawanych wyświetlanych w dymkach Eksploratora bywają nieprecyzyjne. Może wiec warto wyłączyć tę funkcję?

Rozmiary plików podawanych wyświetlanych w dymkach Eksploratora bywają nieprecyzyjne. Może wiec warto wyłączyć tę funkcję?

1. Uruchom Eksploratora Windows i kliknij przycisk Organizuj. Wybierz polecenie Opcje folderów i wyszukiwania, a następnie przejdź na kartę Widok. Przewiń listę w dół i usuń zaznaczenie z pola Wyświetl informacje o rozmiarze plików w etykietach folderów. Kliknij OK, by zamknąć okno i zaakceptować zmiany.

Bezczynne procesory

Kontrowersyjną poradą, której wykonani pozwala rzekomo drastycznie zwiększyć prędkość uruchamiania jest wykorzystanie podczas startu wszystkich rdzeni procesora bądź dostępnych w komputerze procesorów. Domyślnie w opcjach systemu zaznaczony jest bowiem zwykle jeden rdzeń lub procesor.

Teoretycznie liczba procesorów w opcjach rozruchu nie powinna mieć wpływu na start systemu. Niektórzy użytkownicy udowadniają jednak, że jest inaczej

Teoretycznie liczba procesorów w opcjach rozruchu nie powinna mieć wpływu na start systemu. Niektórzy użytkownicy udowadniają jednak, że jest inaczej

Teoretycznie opisywany parametr nie ma znaczenia ponieważ Windows i tak powinien zawsze wykorzystywać wszystkie dostępne zasoby i został on umieszczony w systemie jedynie po to, by ułatwić testowanie w razie awarii. Wielu użytkowników twierdzi jednak że zmiana tego parametru przyspieszyła pracę dwu czy nawet trzykrotnie. Jego modyfikację polecają też często inżynierowie pomocy technicznej Microsoftu. Warto więc wiedzieć o czym mowa.

1. Rozwiń menu startowe i w pole Wyszukaj programy i pliki wpisz polecenie msconfig. Wciśnij [ENTER]. Przejdź na kartę Rozruch, zaznacz na wyświetlonej liście Windows 7 i kliknij przycisk Opcje zaawansowane. Zaznacz opcję Liczba procesorów, a następnie z listy poniżej wybierz maksymalną dostępną liczbę. Kliknij OK i ponownie OK. Zrestartuj komputer, by nowe ustawienia zaczęły funkcjonować.