Optymizm EBC

Europejski Bank Centralny wyraził optymizm co do perspektyw poprawy sytuacji gospodarczej w Eurolandzie w drugiej połowie 2003 roku i w roku przyszłym.

W sierpniowym wydaniu comiesięcznego biuletynu EBC stwierdza, że "istnieją coraz silniejsze przesłanki do oczekiwania na stopniowe odtworzenie aktywności gospodarczej w drugiej połowie 2003 roku i dalsze jej wzmocnienie na przestrzeni roku 2004". Według autorów prognozy, widoczne są też w gospodarce strefy euro oznaki stabilizacji zaufania.

Ponadto, zdaniem EBC, obecny poziom stop procentowych w strefie euro jest optymalny. Bank utrzymał je na historycznie najniższym poziomie 2%, do którego zostały opuszczone w czerwcu br. ECB zredukowało stopy procentowe już trzykrotnie w tym roku, próbując tchnąć życia w osłabioną gospodarkę europejską, dotkniętą silną 16-proc. aprecjacją w stosunku do dolara. W I kw. br. gospodarka strefy euro wzrosła o 0,1%, przy czym Niemcy, Holandia i Włochy odnotowały spadek. EBC ostrzega, że istnieją zagrożenia dla realizacji jej optymistycznej prognozy rozwoju sytuacji; do najważniejszych zalicza niekorzystne trendy makroekonomiczne poza strefą euro.