Optymizm konsumentów rośnie w sierpniu

W sierpniu wzrósł Wskaźnik Optymizmu Konsumentów przygotowywany przez Ipsos. Obecnie indeks notowany jest na poziomie najwyższym od października ub. roku. a sierpniowa poprawa nastrojów dokonała się za sprawą lepszych ocen sytuacji bieżącej.

W sierpniu wskaźnik optymizmu konsumentów (WOK) przygotowywany przez Ipsos zyskał 1,09 pkt. i przyjmuje obecnie wartość 81,71 pkt. Wskaźnik klimatu gospodarczego wzrósł w porównaniu z lipcem o 1,13 pkt. do poziomu 70,12 pkt. Podobny wzrost (czwarty kolejny miesięczny wzrost) odnotował wskaźnik skłonności do zakupów (1,12 pkt.), który jest w sierpniu notowany na poziomie 89,32 pkt.

Sierpniowa poprawa nastrojów konsumentów dokonała się za sprawą lepszych ocen sytuacji obecnej - zarówno sytuacji gospodarczej w kraju, jak i własnych gospodarstw domowych. Wskaźnik bieżący zyskał 4,43 pkt. i jego wartość wynosi w sierpniu 66,11 pkt. Gorsze niż przed miesiącem są natomiast oceny konsumentów formułowane w stosunku do sytuacji przyszłej. Wartość wskaźnika oczekiwań wynosi obecnie 89,05 pkt., co oznacza spadek o 2,32 pkt.

Wskaźnik optymizmu konsumentów WOK może przyjmować wartości od 0 do 200 punktów a powstaje na bazie odpowiedzi 1000 dorosłych Polaków; błąd oszacowań wynosi 3,2% na poziomie 2sigma.