Optymizm polskich prezesów

Aż 80% przedstawicieli polskiej kadry kierowniczej z optymizmem ocenia perspektywy finansowe swojej firmy na najbliższy rok, podobny odsetek myśli o wprowadzeniu nowych produktów i usług na rynek - wynika z badania Deloitte.

Jak wynika z najnowszej edycji badania Business Sentiment Index prowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, Polacy znajdują się w czołówce państw Europy Środkowej pod względem poziomu optymizmu, choć wskaźnik ten obniżył się w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Pierwsze badanie firma Deloitte przeprowadziła we wrześniu 2009 roku i od tego czasu widoczny jest stały wzrost poziomu optymizmu wśród menedżerów.

Zobacz również:

  • Uruchomiono obliczenia kwantowe na tradycyjnych komputerach
  • Wielkie pieniądze z 5G

Nastroje w Europie Środkowej poprawiają się szybciej niż w innych regionach. W poprzednich edycjach badania Polska uzyskiwała wyniki świadczące o najwyższym poziomie optymizmu menedżerów, teraz o 8 punktów proc. wyprzedziła nas Słowacja. "W Polsce mamy do czynienia z pewnym urealnieniem trendu wzrostowego - po raz pierwszy od roku widać spadek pozytywnych odpowiedzi, dotyczących prognoz dla sytuacji gospodarczej. W dwóch poprzednich edycjach badania poziom optymizmu wynosił ponad 70%, w ostatniej spadł do 63%, ale jest to wciąż wysoki odsetek - komentuje Rafał Antczak, wiceprezes Deloitte.

Nastroje na Węgrzech odzwierciedlają stagnację, natomiast w Chorwacji i w Czechach optymizm rośnie. W Rumunii optymizm menedżerów spadł o 10 punktów proc. (z 47% w kwietniu do 37% we wrześniu br.).

W oczach kadry zarządzającej sytuacja firm wygląda lepiej niż całej gospodarki. Firmy prognozują wzrost wydatków inwestycyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Od 2009 r. dwukrotnie wzrosła liczba respondentów przekonanych o zwiększeniu wydatków na inwestycje (do 41% z 19%).

W Polsce i na Słowacji 52% respondentów spodziewa się zwiększenia wydatków na inwestycje w ciągu najbliższego roku (dla porównania, we wrześniu 2009 r. odsetek ten wynosił 10%).

Co czwarty ankietowany uważa, że w ciągu najbliższych miesięcy zwiększy zatrudnienie. Wśród polskich menedżerów aż 40% zamierza zatrudnić nowych pracowników w ciągu najbliższego roku.

Respondenci pozytywnie oceniają także kwestię dostępności kredytów. Aż 77% polskich menedżerów uważa, że obecnie kredyty są dostępne, a zaledwie 10% - że są raczej lub bardzo trudno dostępne.

Aż 57% polskich menedżerów uważa, że w ich firmach proces identyfikacji i opracowania innowacyjnych rozwiązań jest niedostatecznie wspierany.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 200 menedżerów największych firm w Polsce, Chorwacji, Czechach, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech.