Optymizm producentów

Firmy produkcyjne zamierzają w tym roku zwiększyć swoją aktywność gospodarczą, spodziewają się dalszego wzrostu przychodów i liczby zamówień - wynika z najnowszej edycji badania KPMG "Global Business Outlook Survey. Worldwide Manufacturing and Services".

Polscy producenci należą do najbardziej optymistycznych w Europie, a na świecie najlepsze nastroje panują w firmach amerykańskich. Wskaźnik optymizmu firm produkcyjnych w USA odnośnie aktywności biznesowej w najbliższym roku wynosi plus 69,3 punktu (oznacza to, że odsetek firm prognozujących wzrost aktywności gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest o 69,3 punktu procentowego wyższy niż przedsiębiorstw prognozujących spadek).

W Unii Europejskiej także panują bardzo dobre nastroje, wskaźnik optymizmu wynosi plus 44,5 punktu. W krajach BRIC wskaźnik optymizmu wynosi plus 45,7 punktu. Gorsze nastroje panują w Japonii, gdzie wskaźnik wynosi plus 30,8 punktu.

"Jak pokazują kolejne edycje badania KPMG, przedsiębiorstwa produkcyjne na całym świecie na dobre odzyskały zaufanie do rynków, a także poczucie bezpieczeństwa, mocno zachwiane na przełomie 2008 i 2009 roku. Ostatnie badanie pokazało jednak nowe, bardzo pozytywne zjawisko - producenci zdają się być gotowi do wykorzystania posiadanych rezerw gotówki i deklarują chęć przeprowadzania inwestycji, w tym w badania i rozwój. Coraz więcej firm planuje także zatrudnienie nowych pracowników. Szkoda jedynie, że firmy europejskie są pod tym względem dużo ostrożniejsze niż ich konkurenci z rynków wschodzących oraz Stanów Zjednoczonych - komentuje wyniki badania Leszek Wroński, Partner, Szef działu Doradztwa Gospodarczego Firmy Doradczej KPMG w Polsce.

Ankietowani producenci z Unii Europejskiej planują w ciągu najbliższego roku zwiększyć skalę działalności gospodarczej (plus 44,5 punktu), spodziewają się także wzrostu liczby zamówień (plus 46,2 punktu) i zwiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych (plus 38,4 punktu) oraz przychody (plus 40,1 punktu).

Producenci, w porównaniu z lutym br., częściej deklarują chęć dokonywania nowych inwestycji (plus 10,3 punktu wobec 2,4 punktu w lutym 2010) oraz zwiększenie zatrudnienia (plus 9,8 punktu wobec 2,7 punktu w lutym 2010). Planowane są również wyższe wydatki na badania i rozwój (plus 8,6 punktu).

W krajach unijnych największy optymizm przejawiają przedstawiciele firm produkcyjnych z Wielkiej Brytanii (plus 56,2 punktu), z Niemiec (plus 50,2 punktu), z Włoch (plus 46,5 punktu), z Polski (plus 46,5 punktu, z Holandii (plus 45,7 punktu) oraz z Irlandii (plus 45,2 punktu). Najgorsze nastroje panują w Grecji - wskaźnik prognozowanej aktywności gospodarczej producentów spadł do poziomu minus 43 punktów z minus 25,2 punktu w lutym 2010 r.

W Polsce większość przedsiębiorstw produkcyjnych spodziewa się wzrostu aktywności gospodarczej w najbliższym roku (wskaźnik na poziomie plus 46,5 punktu) oraz wzrostu liczby nowych zamówień (plus 42,3 punktu). Producenci spodziewają się także wzrostu przychodów (plus 36,6 punktu wobec plus 26,3 punktu w lutym 2010 r.) i zysków (plus 26,8 punktu wobec 19,7 punktu w lutym). Polscy producenci spodziewają się także zwiększenia stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych (plus 40,8 punktu). Są to najlepsze nastroje w polskim sektorze produkcyjnym od lipca 2007 roku.

"W miarę jak poprawia się koniunktura u naszych głównych partnerów handlowych, sytuacja w polskim sektorze produkcyjnym staje się coraz lepsza. Widać to w statystykach: od początku roku wartość produkcji sprzedanej w sektorze przetwórstwa przemysłowego wzrosła o 11,6% w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Jak pokazują najnowsze badania KPMG, ten pozytywny trend powinien się utrzymać. Większość badanych firm produkcyjnych w Polsce spodziewa się większej liczby nowych zamówień i w związku z tym planuje w ciągu najbliższego roku rozszerzyć skalę swojej działalności gospodarczej. Szczególnie optymistyczne jest nowe zjawisko: polscy producenci coraz częściej zamierzają inwestować i zatrudniać nowych pracowników. Pod tym względem jesteśmy w czołówce Unii Europejskiej" - mówi Leszek Wroński, Partner, Szef działu Doradztwa Gospodarczego KPMG w Polsce.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy wzrósł odsetek firm planujących inwestycje kapitałowe w najbliższym roku (do 23,9 punktu z 9,2 punktu w lutym), zatrudnienie nowych pracowników (do 18,3 punktu z 2,6 punktu w lutym). Polskie firmy zamierzają także zwiększyć wydatki na badania i rozwój (plus 26,8 punktu wobec 14,5 punktu w lutym 2010).