Optymizm zakwitł w Japonii

Poziom optymizmu odnośnie perspektyw gospodarczych jest wśród japońskich przedsiębiorców najwyższy od 2 lat, wynika z sondażu przeprowadzonego przez japoński bank centralny.

Wiadomości o bardzo dobrych wynikach tzw. Sondażu Tankan ukróciła pogłoski jakoby z japońskiej gospodarki uchodziło powietrze. Szybko zareagował indeks Nikkei, który zamknął się w dniu ogłoszenia sondażu na poziomie 7-miesięcznego maksimum. Najmocniej w sondażu wypadli producenci maszyn, co świadczy, że bardzo inwestowali w ostatnim okresie.

Pomimo dobrych danych japoński bank centralny nie planuje na razie podnoszenia stóp procentowych. Na początku miesiąca dotarły na rynek informacje o znacznym spadku poziomu bezrobocia, ale wzrost gospodarczy w III kwartale okazał się słabszy niż oczekiwano.


Zobacz również