Oracle wspiera UDDI

Oracle, największy konkurent Microsoftu na polu systemów bazodanowych, będzie współpracował z gigantem z Redmond nad tworzeniem standardów B2B.

Oracle dołączy do firm IBM, Microsoft i Ariba, które pracują nad stworzeniem standardu przydatnego w identyfikacji usług i produktów firm działających w sieci. Oracle zdecydował się na dołączenie do konsorcjum, ponieważ dzięki temu będzie miał możliwość opracowania standardu UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) do tworzenia sieciowych baz danych. Za pomocą UDDI firmy będą mogły rejestrować wszystkie podstawowe informacje o swojej działalności w jednym zunifikowanym formacie i na wspólnej platformie.

Założeniem i największą zaletą takiego rejestru jest zautomatyzowanie i integracja transakcji typu business-to-business. Obecnie dostępne technologie, takie jak Java czy XML, pomagają w integracji, ale firmy nadal wiele czasu tracą na znalezienie partnerów biznesowych. Jak utrzymują przedstawiciele konsorcjum, technologia UDDI zautomatyzuje ten proces.

Oracle nie jest pierwszą firmą, która po początkowej krytyce dołącza do projektu. Ogłoszoną we wrześniu inicjatywę na początku wspierało jedynie 35 firm z branży IT. Według stanu z zeszłego tygodnia obecnie 130 firm pomaga w jego realizacji, w tym Dell, Sun i Ford.

Więcej informacji: www.uddi.org