Orange Polska utrudniał konsumentom przeczytanie umowy. Zapłaci 14 mln zł kary

Orange Polska zapłaci potężną, choć mniejszą niż pierwotnie chciała Prezes UOKiK karę pieniężną. Chodzi o niedozwolone wywieranie presji na klientach podpisujących umowę.

Jako konsumenci powinniśmy pamiętać o przysługujących nam prawach np., co ma często miejsce, przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na odległość (telefon, lub Internet). W takim przypadku operator powinien nam ją dostarczyć w wersji pisemnej. Co więcej, mamy mieć możliwość dokładnego zapoznania się z nią przed złożeniem podpisu. Niestety niektóre firmy nie wywiązywały się z tego obowiązku.

PTK Centertel

Firmą taką jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel (obecnie Orange), która, jak wykazało postępowanie UOKiK, wywierała na swoich klientach niedopuszczalną presję.

Zobacz również:

  • Kupiłeś nowego smartfona? Być może już jest zainfekowany!
  • Cyberpunk 2077 z kolejnymi problemami. CD Projekt pod lupą UOKiK

"...spółka PTK Centertel (obecnie Orange Polska) wywierała na swoich klientów niedopuszczalną presję, wymagając aby podpisywali umowę w obecności kuriera. Zdaniem UOKiK, stosowana przez Orange praktyka utrudniała konsumentom przeczytanie ze zrozumieniem kontraktu przed jego podpisaniem." - czytamy na stronie UOKiK.

W 2010 roku Prezes Urzędu uznając, że doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, wydała decyzję nakładającą na spółkę PTK Centertel łączną karę pieniężną w wysokości 16 260 300 zł. Dzisiaj Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił stanowisko UOKiK. Obniżył jednak wspomnianą karę do 13 937 400 zł. Dlaczego? Ze względu na podjęcie przez PTK Centertel negocjacji ze spółką kurierską w celu zmiany sposobu doręczania przesyłek.