Orange Polska utrudniał konsumentom przeczytanie umowy. Zapłaci 14 mln zł kary

Orange Polska zapłaci potężną, choć mniejszą niż pierwotnie chciała Prezes UOKiK karę pieniężną. Chodzi o niedozwolone wywieranie presji na klientach podpisujących umowę.

Jako konsumenci powinniśmy pamiętać o przysługujących nam prawach np., co ma często miejsce, przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na odległość (telefon, lub Internet). W takim przypadku operator powinien nam ją dostarczyć w wersji pisemnej. Co więcej, mamy mieć możliwość dokładnego zapoznania się z nią przed złożeniem podpisu. Niestety niektóre firmy nie wywiązywały się z tego obowiązku.

PTK Centertel

Firmą taką jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel (obecnie Orange), która, jak wykazało postępowanie UOKiK, wywierała na swoich klientach niedopuszczalną presję.

"...spółka PTK Centertel (obecnie Orange Polska) wywierała na swoich klientów niedopuszczalną presję, wymagając aby podpisywali umowę w obecności kuriera. Zdaniem UOKiK, stosowana przez Orange praktyka utrudniała konsumentom przeczytanie ze zrozumieniem kontraktu przed jego podpisaniem." - czytamy na stronie UOKiK.

W 2010 roku Prezes Urzędu uznając, że doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, wydała decyzję nakładającą na spółkę PTK Centertel łączną karę pieniężną w wysokości 16 260 300 zł. Dzisiaj Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił stanowisko UOKiK. Obniżył jednak wspomnianą karę do 13 937 400 zł. Dlaczego? Ze względu na podjęcie przez PTK Centertel negocjacji ze spółką kurierską w celu zmiany sposobu doręczania przesyłek.