Orange: szerokopasmowy Internet w sieci CDMA

Od 1 grudnia Orange udostępnia dwie nowe usługi w zakresie stacjonarnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dzięki wykorzystaniu sieci CDMA (450 MHz) operator ma nadzieję, że przyczyni się do zmniejszenia powierzchni białych plam na mapie przedstawiającej dostępność szerokopasmowego Internetu dla polskich użytkowników.

Oferowanie szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach, które były dotychczas pozbawione tego typu usługi stało się możliwe dzięki wykorzystaniu sieci radiowej transmisji danych w technologii CDMA (Code Division Multiple Access), o częstotliwości 450 MHz. Do końca bieżącego roku obejmie ona około 50 procent powierzchni Polski. Operator deklaruje, że w 2009 roku będzie sukcesywnie powiększał zasięg tej sieci.

Orange: szerokopasmowy Internet w sieci CDMA

Do końca 2008 roku sieć CDMA obejmie około 50 procent powierzchni Polski

Dzięki sieci CDMA realnie zwiększy się dostępność szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich i słabo zurbanizowanych, czyli zazwyczaj pozbawionych rozbudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. Jest to szczególnie istotne w kontekście ograniczania zjawiska wykluczenia cyfrowego. Warto dodać, że częstotliwość 450 MHz zapewnia znacznie większe pokrycie terenu, aniżeli znane ze współczesnej telefonii GSM częstotliwości 900 czy 1800 MHz.

Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej, komentując plany w zakresie rozbudowy sieci powiedział: "Polska jest na początku drogi do zbudowania e-społeczeństwa. Uruchomienie dostępu do Internetu CDMA jest zaledwie jednym z wielu kroków, jakie musimy zrobić. Oddając do użytku nową sieć chcemy przypomnieć, że konieczne są ogromne inwestycje w sieci nowej generacji, których budowa jest niezbędna dla rozwoju e-gospodarki i zwiększania potencjału gospodarczego naszego kraju".