Organizacja hipertekstowa

Rosnące wyzwania gospodarcze wymagają innowacyjnych metod zarządzania przedsiębiorstwami. Jedną z nich jest organizacja hipertekstowa, pozwalająca na korzystanie z zalet technologii ujednoliconej komunikacji i współpracy - UCC.

Zarządzanie jest ściśle związane z przetwarzaniem informacji. W związku z tym, system zarządzania organizacją przedsiębiorstwa można porównać do systemu zarządzania bazą danych. Jednocześnie, sama metabaza danych firmy, rozumiana czysto technologicznie, jest także jej centrum komputerowego wspomagania organizacji. Mamy tu do czynienia ze sprzężeniem widocznym w całym rozwoju informatyki: technologie IT są odpowiedzią na potrzeby organizacyjne, ale jednocześnie zmieniają struktury zarządzania przedsiębiorstwami.

Ów fenomen, na gruncie pozainformatycznym, badał twórca teorii mediów Herbert Marshall McLuhan. Autor "Galaktyki Gutenberga" (The Gutenberg Galaxis, 1961) zauważył, że "medium jest przekazem". Przykładowo: wynalazek prasy drukarskiej nie tylko umożliwiał przekazywanie określonych treści przy użyciu nowej technologii, ale zmieniał struktury społeczne, prowadząc np. do powstania indywidualizmu, kapitalizmu, nacjonalizmu czy protestantyzmu, ale także nowoczesnej demokracji. Podobne sprzężenia można skojarzyć z innymi mediami - np. wpływ telewizji na efekt globalnej wioski. Przeniesienie tych spostrzeżeń na grunt współczesny uprawnia do twierdzenia, że sposób przetwarzania informacji współdecyduje o kształcie systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej na temat organizacji hipertekstowej przeczytasz w Computerworld Online