Organizowanie WWW

4D UK wydała 4D Portal, aplikację sieciową służącą do zarządzania informacjami.

Program 4D Portal, proponowany przez firmę 4D UK to narzędzie do organizowania informacji pochodzących z sieci WWW, składające się z zestawu 'portalików' oferujących dostęp do programów, grup dyskusyjnych i informacyjnych zasobów WWW. 4D Portal zaopatrzony jest w opcje 'Forums', 'Calendars' i 'Survey', które pozwalają użytkownikom komunikować się za pośrednictwem wirtualnej tablicy ogłoszeń i współdzielonych kalendarzy. Do pozostałych komponentów aplikacji należy 'Administrator Web Log', 'Contact Manager', 'Notes and Reminders', których celem jest usprawnienie procesu organizowania danych. Użytkownicy z zainstalowym programem 4D Standard Edition lub 4D Developer Edition, mogą darmowo pobrać 4D Portal z witryny producenta.

http://www.4duk.com


Zobacz również