Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"


Podstawowe założenia nowego projektu

Jednym ze zrealizowanych celów nowej makiety było według Knapa optyczne pomniejszenie lustra kolumny, czyli pozorne zmniejszenie formatu gazety. "Dotychczas pismo było justowane optymalnie - pod możliwości maszyn drukarskich, a pole zadruku warunkowało poprzedni layout. Pozostawiłem niezadrukowane marginesy, co pomniejszyło optycznie gazetę". Badania fokusowe potwierdziły sukces tej niewinnej w gruncie rzeczy manipulacji - czytelnicy cieszyli się ze zmniejszonego, wygodniejszego w czytaniu formatu pisma.

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 1

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 2

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 3

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 4

Inną bardzo ważną zasadą jest ustalenie modułu w projekcie gazety. Każdy layout gazety codziennej opiera się na układzie modularnym. Nowy projekt zakładał zmianę wielkości podstawowych odległości. Utrzymałem poziomy układ siedmiu szpalt, natomiast pomniejszyłem podstawowy moduł. Nastąpiło to dopiero po wyborze kroju fontu, ponieważ rozmiar modułu jest pochodną interlinii, średniej szerokości pojedynczej litery oraz ilości znaków w wierszu, przeliczanej w tym wypadku w skali milimetrowej, co znacznie ułatwia ustalanie odległości. "Chciałem uzyskać optymalną dla czytelności ilość 25 znaków w linii".

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 5

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 6

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 7

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 8

Powstał podział rastrowy oparty na pionowym, determinowanym rozmiarem interlinii tekstu podziale co 4 mm oraz poziomym na 7 szpalt (7x9 modułów: razem 63 - przed zmianą 56). "W ten sposób po wprowadzeniu odpowiednich ustawień do Quarka, każdy ruch operatora kontrolowany jest równą odległością linii tekstu". Zaletą tak pomyślanej makiety, jak podkreśla jej autor, jest prostota i mobilność. Szefowie poszczególnych działów redakcji dysponują kilkunastoma podstawowymi, modyfikowalnymi szablonami kolumn, tzw. templates z opisaną objętością tekstów, które mogą dobrać do określonych potrzeb bez konieczności naruszania ustalonego layoutu.

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 9

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 10

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 11

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 12

Knap podkreśla, że sam proces projektowania makiety począwszy od fazy szkiców po ostatnie korekty trwał około 4 miesięcy, natomiast prace związane z planowaniem typografii gazety zajęły dwukrotnie więcej czasu.

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 13

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 14

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 15

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 16