Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"


Typografia

"Wyszedłem z założenia, że charakter, osobowość pisma buduje typografia. To jest konstrukcja, wehikuł, na którym opiera się cała zawartość gazety codziennej: tekst i ilustracja". Od początku wiosny ubiegłego roku rozpoczęły się poszukiwania odpowiedniego kroju fontów. "Moim głównym założeniem było zastosowanie klasycystycznego, eleganckiego fontu z wyraźnymi, pionowymi akcentami w dwuelementowej literze". Nowością w procesie wyboru odpowiedniego kroju dla nowej "Rzeczpospolitej" było wsparcie ze strony badań fokusowych, w których ocenie respondentów poddano trzy wybrane typy fontów dwuelementowych zastosowanych w próbnej makiecie gazety. Niespodziewanie wyniki tych badań niemal w całości potwierdziły wstępne charakterystyki zaproponowanej przez projektantów typografii i umocniły wstępny kierunek poszukiwań.

"Podpisaliśmy umowę z firmą Font Bureau z Bostonu Sama Berlowa na test krojów pism, co umożliwiło mi pełny, swobodny dostęp do ich zasobów". Po przetestowaniu kilkudziesięciu krojów na wstępnym projekcie makiety okazało się, że wybrane konfiguracje odmian poszczególnych fontów znalazły wcześniej zastosowanie w innych pismach. Innym, niestety, częstym w grafice wydawniczej problemem okazał się niekorzystny estetyczny i praktyczny efekt zastosowania określonych fontów w języku polskim: "Wtedy pojawiła się bardzo odważna myśl o zaprojektowaniu nowej rodziny pism specjalnie dla realizowanego projektu "Rzeczpospolitej". "Jako partnera i realizatora przedsięwzięcia wybraliśmy firmę e-Types z Kopenhagi". Pionierskie w Polsce pod względem skali prace nad fontem rozpoczęły się w maju i trwały do końca listopada ubiegłego roku.

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 17

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 18

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 19

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 20

Zamierzeniem było stworzenie metodą nieco „chałupniczą" ze względu na niewielką ilość czasu, rodziny pism na wzór kroju Mercury, zaprojektowanego dla pisma "Esquire", gdzie projekt graficzny litery uwzględnia nie tylko rodzaj papieru, ale i technikę druku. "Jednym z głównych założeń, które w pełni udało się zrealizować, było dostosowanie typografii do poszczególnych punktur tekstu" - podkreśla współautor nowego fontu. Ta obwiązująca współcześnie zasada w projektowaniu krojów fontów gazetowych w wersji optycznej zakłada maksymalną czytelność tekstu między innymi przez dostosowywanie kształtu litery do jej wielkości i okoliczności zastosowania. 28 listopada dobiegły końca prace nad specjalnie zaprojektowanym dla "Rzeczpospolitej" krojem e-Republic autorstwa Jonasa Heckshera i Marka Knapa, rodziną pism złożoną z 38 odmian.

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 21

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 22

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 23

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 24

Grafika i kolor

Knap wyjaśnia koncepcję graficzną nowego layoutu: "Obecny projekt makiety jest z założenia ażurowy: zwraca uwagę całkowity brak wyraźnych apli kolorów oraz tint. To bardzo prosty sposób na oddzielenie materiałów redakcyjnych od reklam, ale odważny zarazem, ponieważ utrudnia tworzenie widowiskowych layoutów. W odróżnieniu od poprzedniego projektu tinta występuje w zasadzie tylko w jednym miejscu: na winietach trzech głównych grzbietów - białego, zielonego (Ekonomia) i żółtego (Prawo)". Szarości pojawiają się w postaci rastra czerni w niektórych tytulariach oraz w inicjałach rozpoczynających akapit tekstu niektórych działów.

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 25

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 26

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 27

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 28

Kolor nie pełni funkcji dekoracyjnej, ale nawigacyjną: czerwień występuje w indeksach dwuelementowych oraz elementach graficznych dzielących indeksy, naprowadzających na treść nagłówka lub podpisu. Jej użycie jest rygorystycznie przestrzegane, np. nie występuje w ogóle w infografice, gdzie dominuje niebieski, pomarańcz oraz odcienie szarości. "Ograniczenie koloru w nowym projekcie jest źródłem paradoksalnych opinii o bardziej kolorowej, nowej <<Rzecz-pospolitej>>" - dodaje Knap, i wyjaśnia: "Ażurowa makieta jest po prostu doskonałym tłem dla fotografii i infografiki, które dzięki niej grają swoim kolorem i jakością".

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 29

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 30

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 31

Orła cień - Nowe oblicze "Rzeczpospolitej"

slajd 32