Ortografia, nic prostszego

Program edukacyjny Techlandu przeznaczony jest do klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum. Zawiera 40 dyktand czytanych przez lektorów (2 godziny nagrań równoważne 15 godzinom "klasówek") oraz 150 zróżnicowanych ćwiczeń.

Warto podkreślić inteligentną technikę czytania – program automatycznie dostosowuje ją do tempa pisania dyktanda, powtarzając w razie potrzeby frazy. Problemy teoretyczne, zgrupowane w 15 blokach tematycznych, dotyczą zarówno interpunkcji jak i ortografii.

Dostępny jest wreszcie edytor ćwiczeń i dyktand, pozwalający tworzyć własne ćwiczenia i dyktanda, co w zasadniczy sposób uelastycznia możliwości programu, oraz słownik wyrazów sprawiających trudności. Prosty system statystyczny porównuje wyniki z umiejętnościami wyimaginowanego mistrza.

Więcej informacji:

http://www.techland.pl