"Oryginalne = dobre"

Światowy Dzień Własności Intelektualnej, obchodzony rokrocznie 26 kwietnia, w tym roku wypadł w sobotę. Z tej okazji, ale dzień wcześniej, w warszawskiej Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja poświęcona problematyce prawa autorskiego oraz przeciwdziałania jego naruszeniom. Spotkanie zorganizowano pod hasłem "Stop piractwu!" Drobne kłopoty techniczne podczas otwierającej konferencję prezentacji żartobliwie skomentowała Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego, winą obarczając "zapewne podrobiony pendrive", ale już na poważnie dodając: "Tylko to, co oryginalne, jest właściwe i dobre".

Współorganizatorami spotkania były Urząd Patentowy RP, Koalicja Antypiracka, ZAiKS i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. W programie konferencji znalazły się m. in. wystąpienia naukowców (profesorów Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego). Szereg wystąpień poświęcono piractwu komputerowemu, nieautoryzowanemu rozpowszechnianiu dóbr chronionych prawem autorskim oraz roli policji i ZAiKS w zakresie ochrony i przeciwdziałania naruszaniu tych przepisów. Na spotkaniu obecni byli też politycy (w tym Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA oraz przedstawiciel ambasady amerykańskiej), przedstawiciele organizacji zbiorowej ochrony praw autorskich (ZPAV, ZASP, ZAiKS) i Komendy Głównej Policji.

Co ciekawe, również w piątek odbyła się inna konferencja dotycząca problematyki prawa autorskiego, zorganizowana przez Creative Commons pod hasłem "Czy wolna kultura jest legalna?"

Podstawą do rozważań na spotkaniu w Bibliotece Narodowej była kolejna wersja corocznego raportu Zespołu ds. przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych. W tej edycji dokumentu za najczęstszy sposób naruszania przepisów o prawie autorskim autorzy uznali "produkcję i/lub rozpowszechnianie" plików muzycznych, filmowych i programów, co w znacznym stopniu odbywa się z wykorzystaniem Internetu. Oprócz tego wymieniono też wydawanie książek bez ważnych licencji, kopiowanie baz danych i artykułów prasowych i kradzież sygnału tv. "Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiło się nowe pokolenie użytkowników komercyjnych, którzy korzystają w systemie teleinformatycznym, jakim jest Internet, z utworów muzycznych, filmów, a także i innych przedmiotów objętych ochroną prawną. Świadczenie legalnych usług za pośrednictwem Internetu staje się istotnym wyzwaniem i wymaga właściwego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi" - czytamy w raporcie.

Filmy bez napisów

W ramach Zespołu autorów raportu działa tzw. Grupa Internet, której obszarem badań jest właśnie Sieć. Raport podkreśla, że aby ograniczyć przestępczość intelektualną w Internecie, należy wprowadzić doskonalszy system ujawniania i dokumentowania naruszeń, ustalić tryb postępowania w takich sprawach oraz wprowadzić techniczne rozwiązania uniemożliwiające naruszanie przepisów "w zorganizowanych sieciach akademickich i innych jednostkach naukowych i oświatowych." Najczęstsze formy piractwa fonograficznego to, zdaniem autorów raportu, m.in. kopiowanie i dystrybucja nośników audio oraz "nielegalna podaż w Internecie utworów muzycznych skompresowanych w pliki formatu mp3" (raport sugeruje, że skopiowane materiały są następnie rozpowszechniane na bazarach i giełdach). Podobnie rzecz wygląda z piractwem filmowym. Jeżeli zaś chodzi o piractwo komputerowe, najczęściej spotykane jego formy to wykorzystywanie nieautoryzowanego oprogramowania w działalności gospodarczej oraz nielegalny obrót "piratami". Za najczęstsze źródła nielegalnych kopii uznano m.in. serwery ftp, grupy "warezowe", serwery - magazyny plików, sieci P2P (w tym KaZaA, eDonkey, BitTorrent) i P2M (MoorHunt, E - Dek). Warto wspomnieć, że za mechanizm przestępczego działania za pośrednictwem Internetu nie uznano udostępniania w Internecie napisów do filmów, chociaż za zamknięcie serwisu Napisy.org w maju ubiegłego roku katowiccy policjanci otrzymali "Złote blachy" od Koalicji Antypirackiej.

Aktualizacja: 29 kwietnia 2008 13:18

Do treści atykułu dodaliśmy komentarz Piotra Waglowskiego, prawnika specjalizującego się w zagadnieniach prawa autorskiego.