Osobisty powiernik

Bezpłatny All-in-One Secretmaker to kompleksowe narzędzie do zabezpieczania komputera. Pełni funkcję zapory dla robaków internetowych i spamu, uniemożliwia zainstalowanie oprogramowania szpiegującego, chroni prywatność internauty w Sieci, a także pozwala pozbyć się zbędnych plików tymczasowych.


Bezpłatny All-in-One Secretmaker to kompleksowe narzędzie do zabezpieczania komputera. Pełni funkcję zapory dla robaków internetowych i spamu, uniemożliwia zainstalowanie oprogramowania szpiegującego, chroni prywatność internauty w Sieci, a także pozwala pozbyć się zbędnych plików tymczasowych.

All-in-One Secretmaker jest najlepszym przykładem udanego połączenia kilku niezbędnych narzędzi zabezpieczających komputer podczas codziennego korzystania z Internetu. W interfejsie programu wydzielono cztery działy tematyczne: Spam & Worm Protection (ochrona przed spamem i rozprzestrzenianiem się robaków internetowych), Spyware & Intruder Protection (ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i próbami jego instalacji, blokowanie wyskakujących okien, bannerów reklamowych, animacji flash oraz filmów na stronach WWW), Profiling & Tracking Protection (kasowanie plików cookie, ochrona prywatnych informacji o komputerze), Betray & Evidence Protection (usuwanie plików tymczasowych i zapisów w dzienniku z różnych programów i systemu operacyjnego).

Bez spamu i robaków

Działanie pierwszego z modułów All-in-One Secretmaker, odpowiadającego za filtrowanie poczty i zatrzymywanie spamu (Spam Fighter), opiera się na systemie logiki Bayesa. Szacuje prawdopodobieństwo, że wiadomość pocztowa jest spamem, na podstawie znajdujących się w niej słów. Cały czas uczy się na podstawie nadchodzącej korespondencji i preferencji użytkownika. Tę "naukę" można kontrolować przyciskiem Spam Trainer. Natomiast przycisk Spam White List otwiera okno nadawców wiadomości, z których możemy wybrać zaufanych. Korespondencja od nich nie będzie blokowana. Moduł Worm Hunter pomaga zapobiec rozprzestrzenianiu się robaków internetowych. Ogranicza liczbę wychodzących wiadomości pocztowych w określonym czasie, a także liczbę adresatów.

Wypraszamy intruzów

O nieproszonych gości w systemie operacyjnym komputera dziś nietrudno. Podczas internetowych wędrówek irytować nas mogą także wyskakujące okna, bannery reklamowe, animacje oraz filmy umieszczane na stronach WWW. Z tymi problemami upora się drugi moduł All-in-One Secretmaker. Znajdziemy w nim opcję blokowania animacji flash oraz filmów umieszczanych na stronach WWW (Movie Blocker), blokadę bannerów reklamowych (Banner Blocker) i wyskakujących okien (Pop-Up Blocker). Podobnie jak w wypadku ochrony przed spamem, mamy do dyspozycji listę zaufanych witryn, których zawartość nie będzie blokowana (opcja Blocker White List). Uruchamianiu potencjalnie niebezpiecznych programów wprost ze stron WWW zapobiega włączenie opcji Intruder Blocker, chroniącej przed "cichą" instalacją oprogramowania szpiegującego w naszym komputerze.

Niczego się o mnie nie dowiesz

Osobisty powiernik

Trzeci moduł programu All-in-One Secretmaker zabezpiecza przed wydostawaniem się na zewnątrz informacji dotyczących naszego komputera (m.in. nazwy użytkownika, nazwy grupy roboczej czy adresu karty sieciowej). Te dane w połączeniu z rejestrowaniem aktywności na stronie WWW pozwalają na zbudowanie profilu użytkownika, jego zainteresowań, nawyków i preferencji. Opcja Privacy Protector pozwala zamaskować te dane, a gdy serwer o nie poprosi, otrzyma nieprawdziwe. Mamy tu również do dyspozycji opcję Cookies Eraser do automatycznego kasowania plików cookie po wyłączeniu przeglądarki internetowej (obecnie obsługiwany jest jedynie Internet Explorer). Listę witryn, których pliki cookie nie będą kasowane, możemy zbudować, korzystając z opcji Cookies White List.

Nic na mnie nie znajdziesz

Osobisty powiernik

Do porządkowania systemu i zacierania śladów własnej aktywności służy czwarty moduł programu. Zgromadzone w nim opcje pozwalają pozbyć się tymczasowych plików przechowywanych przez wiele aplikacji. Garbage Cleaner skanuje twardy dysk komputera w poszukiwaniu takich plików i usuwa je. Opcja Windows Cleaner umożliwia opróżnienie listy ostatnio otwieranych dokumentów, uruchamianych programów, wydawanych poleceń. Opróżnia także Kosz oraz katalog Temp. O porządek w programach pakietu biurowego Office zadba w podobny sposób opcja Office Cleaner, a w przeglądarce internetowej - Browser Cleaner. Obejrzenie listy usuniętych plików umożliwia przycisk Deleted file log.

Na dole głównego okna umieszczono dodatkowy pasek, na którym znalazł się panel ustawień programu, przycisk do aktualizacji, kasowania statystyk, a także system rozbudowanej pomocy. Większość funkcji można aktywować, używając odpowiednich skrótów klawiaturowych. Włączenie obsługi kombinacji klawiszy następuje z poziomu ustawień programu (activate hot keys). Każdy przycisk ma okrągłą ikonę, której naciśnięcie powoduje przywołanie systemu pomocy i wyświetlenie szczegółowych informacji o zasadzie jego działania (wraz z podaniem skrótów klawiaturowych). Włączeniu każdej z opcji może towarzyszyć komunikat głosowy. Po zainstalowaniu programu (musisz mieć uprawnienia administratora) trzeba ponownie uruchomić komputer.

Informacjehttp://www.secretmaker.com

Cena bezpłatny (donationware)