Ostateczna akceptacja standardu 802.11n we wrześniu br.

Wszystko wskazuje na to, że oficjalna akceptacja standardu 802.11n nastąpi we wrześniu br. Grupa robocza 802.11 postanowiła kilka dni temu nadać propozycji standardu 802.11n (Draft 2.0) wyższy status i przesłać go do IEEE z prośbą o końcową akceptację i opublikowanie standardu.

Oczekuje się, że decyzję o zakończeniu prac nad standardem i opublikowaniu stosownego dokumentu podejmie 11 września - na zwołanym specjalnie z tej okazji zebraniu - IEEE Standards Board Review Committee.

Standard przewiduje, że dzięki stosowaniu specjalnych anten oraz innych bezprzewodowych technologii, dane będzie można przesyłać drogą radiową z szybkością do 600 Mb/s. Warto przypomnieć, że prace nad standardem rozpoczęto w 2002 roku, a pierwsza propozycja specyfikacji powstała w 2006 r., jednak nie została wtedy zaaprobowana, gdyż nie uzyskała wymaganej większości głosów (75%).

Kolejna propozycja standardu uzyskała taką większość głosów w 2007 r. i od tego momentu prace nad standardem nabrały wyraźnego przyspieszenia. Analitycy oceniają, że na rynku pojawiło się do dzisiaj ponad 600 różnych bezprzewodowych produktów pracujących zgodnie z propozycją Draft 2.0 standardu 802.11n.

IEEE patrzy już w przyszłość i w ramach tej organizacji działają już dwie nowe grupy robocze (802.11ac i 802.11ad), które podejmują wstępne prace nad standardem umożliwiającym transmitowanie danych drogą bezprzewodową z szybkością 1 Gb/s.