Ostatnia droga TMS Poland

Zarząd The MotherShip Poland, pierwszego właściciela i twórcy portalu Ahoj.pl, podjął decyzję o postawieniu spółki w stan upadłości. O jej dalszych losach zadecyduje sąd.

Jednoosobowy zarząd spółki The MotherShip Poland (TMS) w osobie jej prezesa Mariusza Hintza wystąpił o rozpoczęcie postępowania upadłościowego firmy, gdyż spółka ma ogromne problemy finansowe. Obecnie TMS Poland należy do holdingu medialnego 4Media SA, stworzonego przez Chemiskór SA. W ramach internetowej strategii Chemiskóru spółka TMS Poland miała świadczyć usługi technologiczne i serwisowe na rzecz Internet Operatora, spółki kontrolującej przedsięwzięcia internetowe Chemiskóru.

Spółka TMS Poland wygenerowała za ubiegły rok ponad 10 mln zł strat. Przez trzy miesiące działalności w roku bieżącym kwota ta powiększyła się o kolejne 1,9 mln zł. Suma wierzytelności szacowana jest na kwotę 8,5 mln zł. W stosunku do swoich pracowników TMS Poland ma prawie 1,5 mln zł długu. Ze 140 pracowników, 128 osób zgodziło się na podpisanie porozumienia w sprawie wypłaty zaległych pensji w trybie miesięcznym do końca lipca 2001 r. Pracownicy zgodzili się zrezygnować z przysługującego im prawa do ustawowych odsetek za zwłokę. Ustalony schemat spłat jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron. Wobec budżetu państwa (ZUS i urząd skarbowy) wierzytelności TMS wynoszą prawie 1,4 mln zł. Na 1,5 mln zł szacowane są zaległe podatki. Dostawcy sprzętu i usług domagają się zwrotu ponad 5 mln zł. M. Hintz wyjaśnił, że część wierzytelności wciąż nie jest zweryfikowana, gdyż pojawiają się np. wierzytelności zaciągnięte przez osoby prawne z zagranicy. Spółka TMS Poland złożyła w sądzie wniosek o rozpoczęcie postępowania układowego wobec swoich wierzycieli. Niektórzy z nich rozpoczęli postępowania egzekucyjne, nie czekając na decyzję sądu. To skłoniło nowy zarząd do decyzji o postawieniu TMS w stan upadłości. Jeżeli sąd uzna, że postępowanie układowe nie ma podstaw i spółka nie rokuje nadziei na dalszą działalność, wówczas ogłosi jej upadłość.

Ponadto M. Hintz poinformował, że w ciągu najbliższych dni zarząd TMS Poland złoży do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko członkom poprzedniego zarządu spółki, którzy jego zdaniem świadomie doprowadzili do ogromnych strat w TMS Poland. Wniosek do prokuratury będzie też zawierał zarzuty braku dokumentacji księgowej i prawnej, tworzenie fikcyjnych zobowiązań wobec firm konsultingowych, prawniczych i dostawczych. "Decyzja ta podyktowana jest faktem, iż te osoby mogły działać na szkodę spółki. Był to portal, który generował zbyt duże koszty w porównaniu z innymi tego typu przedsięwzięciami. Przy serwisie pracowało ponad 140 osób, a według naszych obserwacji nie trzeba było ich więcej niż 30" - dodała Monika Sarnecka, rzecznik prasowy Chemiskóru.

Na początku marca br. Chemiskór wykupił za kwotę 8 mln zł większościowe udziały w trzech spółkach należących do właściciela portalu Ahoj.pl, spółki The MotherShip Poland, zarejestrowanej na Cyprze. Chemiskór przejął wówczas 99,9% udziałów w TMS Poland, 97% w TMS Auctions i 75% w TMS Travel. Należności za udziały w spółkach mają zostać uregulowane do końca września br. W lutym 2001 r. Chemiskór wykupił od firmy OMD (odpowiadającej za kampanie reklamowe serwisu) długi portalu Ahoj.pl na kwotę ponad 2 mln zł.

Portal Ahoj.pl rozpoczął działalność na początku maja 2000 r. Powołała go do życia powstała w grudniu 2000 r. spółka The MotherShip Poland Internet Holdings. Według planów ówczesnego zarządu, spółka The MotherShip Poland miała zainwestować w serwis internetowy 80-100 mln zł w ciągu 2-3 lat. Na ten rok przewidywany był również debiut giełdowy. Spółka The MotherShip Poland została założona przez dwóch Polaków i dwóch Amerykanów: Tomasza Raczka, Rafała Sokoła, Jeffery'ego Grady'ego i Marka Grazmana. Obecnie portal Ahoj.pl nadal funkcjonuje. Jego właścicielem jest zależna od Chemiskóru spółka Internet Operator SA, która za 4 mln zł w kwietniu br. odkupiła portal od przejętej przez Chemiskór spółki TMS Poland. Internet Operator jest więc właścicielem praw własności do 21 domen wchodzących w skład portalu.


Zobacz również