Ostrzeżenie dla Bułgarii i Rumunii

Komisja Europejska skrytykowała Bułgarię i Rumunię za niemrawą walkę z głęboko zakorzenioną korupcją i brakiem reform w sądownictwie.

Bułgaria i Rumunia dołączyły do Unii Europejskiej pół roku temu. Raport Komisji Europejskiej, cytowany przez BBC, podkreśla brak działań w sprawach o korupcję. W ciągu ostatnich miesięcy, mimo obietnic złożonych przed integracją, kraje te nie podjęły wyraźnych wysiłków zmierzających do zreformowania sądownictwa.

Najważniejszym z wymienionych problemów jest brak prób zwalczania korupcji na najwyższych stanowiskach. Według autorów raportu, rumuńscy sędziowie nie okazją zrozumienia konieczności ograniczania korupcji. Nadal wydają wyroki w zawieszeniu, lub przekazują sprawy do trybunału konstytucyjnego.

Zdaniem przedstawicieli KE, jest jeszcze za wcześnie na stosowanie sankcji dla tych krajów, ale trzeba kontynuować uważną obserwację zachodzących zmian przez najbliższy rok.