Ostrzeżenie o zaległościach

Polska ma poważne zaległości w przygotowaniach do członkowstwa w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska opublikowała w specjalistycznym biuletynie wydawanym przez Agence Europe zestawienie, z którego wynika, że Polska ma poważne opóźnienia w ośmiu dziedzinach przygotowań do akcesji. Są to: swobodny przepływ osób, prawo spółek, podatki, unia celna i walutowa (niezależność banku centralnego), energia, telekomunikacja i ochrona środowiska.

Nasz kraj ma problemy z terminowym wypełnieniem zobowiązań negocjacyjnych w połowie z 30 obszarów rokowań. W ocenie KE, Polska musi przede wszystkim nadrobić zaległości w swobodnym przepływie towarów, swobodzie świadczenia usług, rolnictwie, rybołówstwie, polityce socjalnej, rozwiązaniach dotyczących mediów, unii celnej oraz kontroli finansowej.

Czechy i Łotwa mają po cztery zaległości, które należy pilnie nadrobić, KE wytknęła im również sporo niedociągnięć. Słowacja, Estonia i Węgry mają nieco mniej zaległości, choć muszą jak najszybciej się z nimi uporać. W najlepszej sytuacji są Litwa i Słowenia, które nie mają żadnych poważnych zaległości.


Zobacz również