Oswajanie dzikiego kota - 21 sztuczek i wskazówek dla najnowszej wersji Mac OS-a X

W dwóch poprzednich numerach digita przedstawiliśmy najważniejsze nowe narzędzia Mac OS-a X 10.3. Tym razem skupimy się na mniejszych funkcjach i opcjach, które łatwo przeoczyć, choć bardzo ułatwiają pracę z Panterą.Udzielimy też kilku wskazówek co do instalacji systemu i rozwiązania niektórych problemów.


W dwóch poprzednich numerach digita przedstawiliśmy najważniejsze nowe narzędzia Mac OS-a X 10.3. Tym razem skupimy się na mniejszych funkcjach i opcjach, które łatwo przeoczyć, choć bardzo ułatwiają pracę z Panterą.Udzielimy też kilku wskazówek co do instalacji systemu i rozwiązania niektórych problemów.

1.Bezpieczeństwo systemu

W nowym panelu preferencji Security znalazły się wszystkie ustawienia Pantery związane z zabezpieczeniami.

W tym miejscu można włączyć hasło wygaszacza ekranu, wyłączyć funkcję automatycznego logowania, zabezpieczyć hasłem ustawienia systemu, a także wymusić automatyczne wylogowanie użytkownika po określonym czasie braku aktywności. Niestety, brakuje tu opcji służącej do automatycznego blokowania Pęku kluczy. Dlatego należy użyć polecenia Change Settings for Keychain po uruchomieniu narzędzia Keychain Access.

2.Pamiętnik na dysku

Jedną z ważniejszych funkcji Pantery jest tak zwany journaling (wcześniej dostępny tylko w systemie Mac OS X Server).

Po jej włączeniu system zapisuje wszystkie modyfikacje, dokonane na dysku. Kiedy Macintosh zawiesi się lub wyłączy, możliwe będzie znacznie szybsze naprawienie skutków awarii. Funkcja Journaling jest włączona domyślnie dla dysku systemowego. Aby ją ustawić również dla innych dysków, należy uruchomić Disk Utility i wybrać opcję Enable Journaling. W czasie formatowania dysku można również wybrać ustawienie Mac OS Extended (Journaled).

3.Tajemnicze zniknięcie Disk Copy

We wcześniejszych wersjach Mac OS-a narzędzie Disk Utility służyło do formatowania i partycjonowania dysków. Obecnie program ten nie tylko wykonuje te zadania, ale przejął też funkcję narzędzi Disk Copy i Software Restore.

Oznacza to, że Disk Utility można wykorzystać do utworzenia i nagrania obrazu dysku lub przywrócenia twardego dysku na podstawie jego obrazu.

4.Powrót drukarek biurkowych

Kolejną funkcją OS-a 9, która ponownie pojawiła się w OS-ie X, są drukarki biurkowe. Narzędzie Printer Setup (znane wcześniej jako Print Center) pozwala na utworzenie pseudonimu drukarki i umieszczenie go na biurku lub w Doku. Przeciągnięcie plików PDF na ikonę drukarki pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie druku, natomiast przeciągnięcie dokumentów innego typu spowoduje automatyczne otworzenie właściwej aplikacji i wyświetlenie okna dialogowego Print.

Rozwiązywanie problemów

1. Diagnozowanie problemów za pomocą szybkiego przełączania użytkowników

Jedyną z typowych metod rozwiązywania problemów jest wylogowanie się z konta i zalogowanie jako inny użytkownik. Jeżeli problem znika, to jego przyczyny należy szukać w teczce domowej danego użytkownika (zwykle w preferencjach programów). Niektóre osoby tworzą nawet specjalne konto tylko dla przeprowadzenia takiego testu.

Jaguar wymagał jednak pełnego wylogowania się z konta, czyli zamknięcia wszystkich aplikacji i dokumentów. Pantera jest bardziej elastyczna pod tym względem, gdyż pozwala na szybkie zalogowanie się na inne konto bez potrzeby zamykania programów. Aby włączyć tę funkcję, należy przejść do panelu preferencji Accounts; w sekcji Login można włączyć opcję Fast User Switching, co spowoduje pojawienie się w prawym górnym rogu ekranu nowego menu z kontami użytkowników.

2. Naprawianie problemów z czcionkami

Nowe narzędzie do zarządzania czcionkami o nazwie Font Book pozwala rozwiązać wiele typowych problemów, na jakie można natknąć się podczas pracy w Panterze.

Usunięcie duplikatów Uruchom Font Book, kliknij All Fonts w kolumnie Collections i przejrzyj listę czcionek. Symbol umieszczony obok nazwy czcionki wskazuje, że w systemie znajdują się co najmniej dwie wersje tej czcionki. Odszukaj wersję, której chcesz używać, a następnie wybierz opcję Resolve Duplicates z menu Edit. Wybrana wersja czcionki zostanie włączona, a wszystkie pozostałe wyłączone.

Instalowanie czcionek Wyobraźmy sobie, że nowa czcionka została skopiowana na biurko. Dwukrotne kliknięcie pliku spowoduje uruchomienie Font Booka, który wyświetli okno z podglądem czcionki. Kliknij przycisk Install Font na dole okna, aby zainstalować czcionkę w teczce Fonts w swoim katalogu domowym. W ten sposób czcionka będzie dostępna tylko dla jednego użytkownika. Aby instalowane czcionki udostępniać wszystkim użytkownikom, należy przed kliknięciem przycisku Install Font wybrać polecenie Preferences i zmienić opcję Installing Fonts z For Me Only na For All Users Of This Computer.

3. Użycie ukrytych ustawień pamięci dla środowiska Classic

Użytkownicy uruchamiający wiele pamięciożernych aplikacji w środowisku Classic mogą dostosować do nich ustawienia pamięci. W tym celu trzeba uruchomić System Preferences i wybrać panel Classic. Następnie przytrzymać klawisz Option, klikając przycisk Memory/Version. Na dole okna pojawi się nowy przycisk Adjust Memory. Kliknięcie przycisku spowoduje wysunięcie arkusza, w którym można zmienić ustawienia pamięci aplikacji i pamięci tymczasowej dla środowiska Classic. Przesunięcie suwaka w kierunku końca oznaczonego Temporary powinno rozwiązać problemy.

Ted Landau