Oszczędna młodzież

Niemal 80% polskiej młodzieży wybiera rachunek bankowy typu ROR, a najbardziej znanym bankiem wśród młodych ludzi jest PKO BP.

TNS OBOP przeprowadził badanie z cyklu TNS Finance Index, z którego wynika, że wśród młodzieży w przedziale wiekowym 15-24 lata, najbardziej znanym bankiem jest PKO BP S.A. Jego nazwę wymieniła spontanicznie co druga osoba, zaś 39% pamiętało o banku PeKaO S.A., 26% wymieniło Narodowy Bank Polski i ING Bank Śląski.

Na liście banków pokazanej przez ankietera 84% osób wskazało na bank PKO BP, na PeKaO S.A. - 74%, na Narodowy Bank Polski - 70%, na LUKAS Bank 68%, a na ING Bank Śląski - 60%.

Co czwarty młody człowiek korzysta z usług banków, najczęściej jest to PKO BP (26%) i PeKaO S.A. (20%), na trzecim miejscu znalazł się ING Bank Śląski (13%), a na czwartym, ex aequo, Bank Zachodni i Bank Przemysłowo-Handlowy PBK (po 10%).

Wśród usług oferowanych przez banki młodzi ludzie najczęściej wybierają rachunki ROR - posiada je 80% klientów w wieku od 15 do 24 lat, a 18% deponuje oszczędności długoterminowo.

Młodzi ludzie oszczędzają częściej niż się zadłużają. Aż 27% z nich lokuje swoje oszczędności w bankach, zaś kredyt bierze zaledwie 14%. Najczęściej jest to kredyt konsumpcyjny (6%), z kredytu studenckiego korzysta 4%, zaś 3% z pożyczki gotówkowej.