Oszczędne zarządzanie kontraktami

Zwrot z inwestycji? Może 150-200% w ciągu roku z implementacji oprogramowania do zarządzania kontraktami?

Diabeł tkwi w szczegółach – powiedzenie szczególnie sprawdza się to w przypadku firm, których kontrakty na dostawy czy usługi opiewają na wielkie kwoty. Błąd w takim przypadku może być szczególnie kosztowny, stąd też firmy chętnie posiłkują się systemami do zarządzania kontraktami. Jak dotąd ich wdrażanie okazuje się znacznie tańsze niż ewentualne straty, które mogłyby mieć miejsce gdyby nie pomoc oprogramowania.

Według ostatniego raportu AMR Research, ci, którzy najwcześniej wprowadzili u siebie oprogramowanie do zarządzania kontraktami uzyskali zwrot z inwestycji na poziomie 150 do 200%. Oprogramowanie to pozwala w pierwszej kolejności na zidentyfikowanie nieautoryzowanych wydatków – tj. zamówień nieobjętych kontraktem, ale zrealizowanych przez dostawcę, a ponadto na wykrywanie przypadków zawyżania wartości usługi czy dostawy albo realizacji niechcianej usługi, której dokonanie może np. zmienić warunki kontraktu. Oprogramowanie pomaga ponadto – w oparciu o zebrane „doświadczenie” - w tworzeniu ram do nowych kontraktów.

Badanie przeprowadzone na grupie 20 przedsiębiorstw (z branży farmaceutycznej, pakowanych dóbr konsumpcyjnych, sprzedaży detalicznej i przemysłu) wykazało, że średnia wartość inwestycji w oprogramowanie do zarządzania kontraktami wyniosła 275 tys. USD. Koszty licencji stanowiły przeciętnie 65% tej kwoty, pozostałe 35% dzieliło się na koszt integracji (39%), doradztwa (32%), zarządzania projektem (15%) i usługi serwisowe objęte umową (14%). Według AMR wiele z tych wdrożeń znajduje się jeszcze w fazie pilotażowej lub dokonała się na małą, skalę – na zasadzie eksperymentu, który ma dowieść potencjalnych korzyści. Większość firm inwestuje w to oprogramowanie aby przenieść istotne dane na temat zamówień do formy cyfrowej. W tej początkowej fazie zatem, wygodnym rozwiązaniem jest korzystanie z oprogramowania w modelu ASP; z czasem konieczna jest systematyczna integracja.