Oszczędzanie na emeryturach

Jak podał minister polityki społecznej, oszczędności poczynione dzięki przyjętej ustawie o waloryzacji rent i emerytur wyniosą 8,9 mld zł w latach 2005 - 2007.

W latach 2005 - 2007 istnieje realne zagrożenie przekroczenia progu 60% relacji zadłużenia publicznego do Produktu Krajowego Brutto. Według nowoprzyjętej ustawy o waloryzacji rent i emerytur, waloryzacja będzie przeprowadzana dopiero, gdy inflacja przekroczy 5%.

Od przyszłego roku do roku 2007 rząd zamierza zaoszczędzić na emeryturach i rentach 11,9 mld zł, choć wydatki poniesione na likwidację tzw. starego portfela wyniosą w tym czasie 3 mld zł.

Inflacja w czerwcu br. wg Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła wyniosła 4,4% rok do roku wobec 3,4% w maju.


Zobacz również