Otwarta Java 5.0 - Apache Harmony

Apache Software Foundation wyszła z propozycją stworzenia open-source'owej implementacji J2SE 5 (Java 2 Standard Edition). Projekt nosi nazwę 'Harmony' i obejmuje stworzenie całej platformy uruchomieniowej, czyli maszyny wirtualnej oraz biblioteki klas kompatybilnej ze specyfikacją J2SE 5.

Przyczyną złożenia takiej propozycji jest głębokie przekonanie, że istnieje duże zapotrzebowanie na open-source'ową implementację J2SE. Świadczy o tym choćby wiele istniejących projektów, które chcą tę lukę wypełnić, jak na przykład Kaffe, Classpath, GCJ, czy IKVM. Ze względu na różne czynniki, mają one niestety wąskie grono użytkowników.

Apache proponuje stworzenie nowego projektu - Harmony - który ma w założeniu doprowadzić do stworzenia niezależnej, kompatybilnej implementacji J2SE 5 objętej zasadami Apache License 2 oraz stworzenie rozwijanej przez społeczność deweloperów modularnej architektury środowiska uruchomieniowego, która pozwoli innym, niezależnym implementacjom na współdzielenie komponentów.

Wstępny szkic proponowanej architektury można obejrzeć tutaj. Projekt ma być złożony z własnego kodu, dołączenia innych niezależnych projektów oraz wkładu społeczności. Wynikiem tych starań ma być:

- specyfikacja maszyny wirtualnej i biblioteki klas, która pozwoli na swobodne, niezależne implementacje;

- zbiór testów, do sprawdzania współpracy pomiędzy modułami;

- udostępniona na zasadach Apache License 2 implementacja maszyny wirtualnej;

- biblioteka klas kompatybilna z J2SE 5, także udostępniona na zasadach Apache License 2.

Pełny tekst propozycji

FAQ


Zobacz również