Otwarte JavaServer Faces

Firma Sun Microsystems udostępniła referencyjna implementację technologii JavaServer Faces na zasadach licencji Common Development and Distribution License (CDDL), zgodnej z Open Source Initiative (OSI).

Technologia JavaServer Faces (JSF) ułatwia budowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji webowych poprzez wykorzystanie gotowych komponentów do budowy strony. Następnie wystarczy przygotowaną stronę 'związać' ze źródłem danych tworzonej aplikacji oraz dodać obsługę zdarzeń.

Udostępniona implementacja Suna, jest zdefiniowana przez specyfikację JSR-127 Java Community Process. Była to pierwsza implementacja technologii JSF, a projekt ten stawia sobie za cel, aby była najbardziej pełną i wolną od błędów.

Aby uzyskać dostęp do projektu wystarczy zalogować się w serwisie java.net oraz zaakceptować warunki licencji.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na alternatywne implementacje technologii JSF, jak choćby MyFaces tworzone przez Apache Foundation, które również są udostępniane na zasadach otwartej licencji Apache.

Strona JSF


Zobacz również