Otwarte czytanie

Ukazała się pierwsza wersja, nosząca numer 0.0, programu OpenReader, czytnika tzw. eBooks - czyli elektronicznych książek. Program aspiruje do miana 'otwartego' odpowiednika Adobe Readera.

Na razie jednak daleko mu do pierwowzoru. Opublikowana wersja znajduje się zaledwie w fazie pre-alfa i ma bardzo niewielkie możliwości: potrafi wyświetlać nieskompresowane dokumenty w formacie OEBPS 1.2 oraz obsługiwać odnośniki.

Cały system ma jednak na celu stworzenie otwartego standardu elektronicznych publikacji, na bazie już istniejących, takich jak OEBSP, SVG czy MathML, dostępnego dla wielu platform: Windows, Linux i MacIntosh, a także handheldy oraz inne urządzenia przenośne.

Więcej informacji:

http://www.openreader.org