Otwarte raporty - DataVision

Pojawiła się nowa wersja - 0.9.1 - narzędzia do tworzenia raportów, udostępnianego na licencji open source. DataVision jest podobne do komercyjnego Crystal Reports i umożliwia proste generowanie raportów w wizualnym środowisku za pomocą mechanizmu 'drag & drop'.

Narzędzie to jest napisane w Javie i dzięki temu można go używać w różnych systemamach operacyjnych. Raporty mogą być generowane z danych zapisanych zarówno w bazach danych, jak i plikach tekstowych. Obsługiwane bazy danych (posiadające sterowniki JDBC) to między innymi: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Informix, hsqldb oraz Microsoft Access. Wygenerowane za pomocą DataVision zestawienia mogą być następnie eksportowane do wielu formatów, a między innymi do HTML, XML, PDF, czy PostScript.

DataVision

DataVision

Inne wybrane funkcje DataVision:

- wizualne narzędzie do budowania raportów;

- nagłówki i stopki raportów, grup i stron;

- możliwość zaawansowanego formatowania pól raportu;

- podraporty (subreports);

- podsumowania;

- sortowanie danych do raportu;

- możliwość stosowania formuł przy użyciu języków wspieranych przez BSF (Bean Scripting Framework);

- możliwość stosowania parametrów, które są podawane przez użytkownika przed wykonaniem raportu lub wczytywane z pliku XML;

- możiwość oglądania i drukowania raportów bezpośrednio z DataVision;

- definicje raportów są zapisywane w plikach XML;

- możliwość wbudowania DataVision we własną aplikację.

Mimo że interfejs jest przetłumaczony na jedenaście języków, to na razie brak jest wśród nich polskiego.

Strona domowa DataVision


Zobacz również