Otwarte rynki pracy

W najnowszym raporcie, Komisja Europejska opowiada się za otwarciem rynków pracy starych państw unijnych dla pracowników z nowych krajów członkowskich.

Autorzy raportu podkreślają, że Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja odniosły ekonomiczne korzyści dzięki otwarciu rynków pracy dla osób z Europy Środkowej. Kraje te odnotowały spadek bezrobocia, wzrost poziomu zatrudnienia i wzrost gospodarczy.

Większość państw unijnej Piętnastki ograniczyła dostęp do swoich rynków pracy. Do końca kwietnia br. muszą zdecydować czy chcą kontynuować te restrykcje przez najbliższe trzy lata.

Komisarz ds. handlu,a Peter Mandelson, zwrócił się do europejskich liderów politycznych: "Miejcie odwagę - zapomnijcie o swoich lękach. Bądźcie dumni i wykorzystajcie wspólną energię, dynamizm i ciężką pracę, którą przyniosą ludzie z nowych krajów członkowskich".

Niemcy i Austria już zapowiedziały, że przedłużą restrykcje dotyczące ich rynków pracy. Finlandia i Hiszpania zapowiedziały otwarcie swoich rynków pracy po 1 maja br. Belgia, Francja i Holandia rozważają otwarcie części sektorów rynku dla pracowników z nowych państw członkowskich.