Outsourcing IT wciąż do cięcia kosztów

W podejściu do outsourcingu IT wciąż przeważa nastawienie na taktyczne uzyskanie korzyści w zakresie redukcji kosztów, a nie strategiczne oparcie o outsourcing w budowaniu sukcesu w dalekim horyzoncie czasowym.

Gartner opublikował raport poświęcony największym kontraktom na obsługę IT, które podpisano w II połowie 2005 r. w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i regionie Azji i Pacyfiku. W badaniu jako outsourcing IT rozpatrywano data centers, sieci biurowe i aplikacje do zarządzania przedsiębiorstwem.

Z analiz Gartnera wynika, że najczęściej celem przekazania na zewnątrz określonych funkcji IT jest redukcja kosztów. Szczególnie silnie tym argumentem szermują zwolennicy outsourcingu w większych firmach. W dalszej kolejności tendencję do przekazywania IT w outsourcing napędzają potrzeby osiągnięcia elastyczności i szybkości działania, oraz chęć uzyskania dostępu do eksperckiej wiedzy i umiejętności w zakresie technologii.

Według sondażu, "controling i redukcja kosztów operacyjnych albo poprawa wydajności", przez ponad połowę respondentów w każdym z badanych regionów świata wskazane zostały jako największą korzyść, którą zamierza się uzyskać z outsourcingu IT. Znacznie mniejsza część firm jest zainteresowana uzyskaniem dzięki inicjatywom outsourcingu IT przyspieszenie albo poprawy wyników biznesowych, podniesieniem konkurencyjność.