Outsourcing coraz bardziej strategiczny

Jak wynika z badania IPSOS przeprowadzonego na zlecenie firmy ArchiDoc, przekazywanie na zewnątrz czynności administracyjnych stanowi element strategii rozwoju wielu firm, a decyzje podejmowane są w większości (55%) przez zarządy przedsiębiorstw.

Poprzednio podobne badanie przeprowadzono w 2006 roku. Od tego czasu zmieniło się podejście do podejmowania decyzji o outsourcingu - zaczął się tym zajmować zarząd: w sektorze handlu w 67% przedsiębiorstw, w sektorze produkcji w 52%, w branży transportowej i finansowej - w 50%.

Z raportu wynika, że w ciągu najbliższych dwóch lat firmy z branży finansowej, sektora handlu, a także transportu i energetyki zwiększą nakłady na outsourcing procesów back-office. Do usług cieszących się największym zainteresowaniem, należą: archiwizacja danych, automatyzacja obiegu dokumentów (workflow) oraz zarządzanie korespondencją.

Jak pokazuje badanie, 39% firm z branży handlowej oraz 26% instytucji finansowych planuje w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększyć nakłady na archiwizację dokumentów. Zwiększenie środków na wdrażanie rozwiązań opartych na systemach typu workflow zapowiada 20% instytucji finansowych i 15% firm handlowych. Wzrost nakładów usługi z zakresu zarządzania korespondencją przewiduje 23% spółek finansowych i 22% firm z branży handlowej.