Outsourcing lepiej rozumiany

W 2006 r. usługi outsourcingowe będą zyskiwały na popularności, ponieważ będą one w coraz większym stopniu rozpatrywane w kategoriach biznesowych - przewidują analitycy Unisys.

"W przyszłym roku przedsiębiorstwa zaczną myśleć o outsourcingu posługując się kategoriami biznesowymi. W tym kontekście outsourcing to nic innego, jak delegowanie pewnych zadań do partnera, który jest ekspertem i dostarcza konkretną wartość" - podsumowuje raport na temat perspektyw outsourcingu w 2006 r. Phil Smith, wiceprezes Portfolio Management w Unisys Global Outsourcing and Infrastructure Services.

Eksperci Unisys przewidują:

@ Spadek znaczenia SLA jako podstawowego miernika jakości usług outsourcingowych

SLA mierzą przede wszystkim skuteczność działania dostawcy, jego zdolność do wykonywania zleconych zadań. Nie pokazują jednak, czy owa skuteczność pozytywnie wpływa na biznes klienta. "Typowa SLA brzmi "dostępność(Uptime) sieci klienta osiąga 99,96%", co w kontekście biznesu klienta jest informacją na tyle ogólnikową, że na dobrą sprawę bez znaczenia" - piszą eksperci Unisys. Według autorów raportu dostępność w stosunku do wydajności, czy też przeliczona "na pracownika" byłyby znacznie lepszym wskaźnikiem. Są też przekonani, że w 2006 r. Tak właśnie mierzyć będzie się korzyści z outsourcingu.

@ Wzrost znaczenia metryk Business Value i roli zasobów globalnych

W 2006 r. przedsiębiorstwa nadal będą poszukiwać partnerów outsourcingowych w Indiach, Europie Wschodniej, Chinach, a nawet niektórych regionach Stanów Zjednoczonych i Kanady. Decydować o tym będą niższe koszty pracy i obecność wykwalifikowanej kadry, ale..."(...) Zanim firma podejmie decyzję, musi wiedzieć, jakie odniesie korzyści z outsourcingu i w jaki sposób zamierza je skutecznie mierzyć. Myślenie takimi właśnie konkretami będzie stopniowo wypierać hasła związane z cięciem kosztów, które niestety przylgnęły do pojęcia outsourcingu. Outsourcing będzie coraz częściej kojarzył się nie z oszczędnościami, a z budowaniem konkretnych wartości dla firmy. (...)" - stwierdza raport.

@ Coraz bardziej skomplikowane kontrakty, pojawienie się grupy menedżerów zarządzających relacjami z dostawcami

W przyszłym roku uwarunkowania ekonomiczne wciąż będą przemawiać za outsourcingiem. Przyjęcie takiej strategii będzie wymagać współpracy nie z jednym, ale wieloma partnerami, z których każdy będzie ekspertem w pewnej dziedzinie: IT, logistyce, księgowości, płac. Im więcej partnerów, tym większa szansa uzyskania dodatkowej wartości z optymalizacji działalności. Jednak bardzo trudno jest zarządzać skomplikowanym organizmem, jaki tworzy się wskutek dużej liczby relacji. Dlatego firmy będą potrzebować "menedżerów zarządzających relacjami", którzy będą koordynować działania wszystkich dostawców.

@ Wzrost znaczenia outsourcingu aplikacji

Rozpowszechnieniu się outsourcingu aplikacji będzie towarzyszyć bardziej metodyczne podejście do tego zagadnienia. Przy wyborze odpowiedniego sposobu korzystania z aplikacji konieczna może okazać się pomoc eksperta, który zdecyduje, czy przedsiębiorstwo rzeczywiście musi posiadać oprogramowanie na własność, czy też tylko z niego korzystać, oraz - jeśli okaże się to uzasadnione - wybierze odpowiednią formę outsourcingu.