Outsourcing specjalnością banków

Najwięcej na outsourcing informatyczny wydają i będą wydawać w USA... banki.

IDC przedstawiło raport dotyczący wydatków na outsourcing IT w Stanach Zjednoczonych. Do 2005 roku według oceny IDC wartość wydatków na tego typu usługi przekroczyć powinna 44,3 mld USD (w roku ub. IDC oszacował wielkość tych wydatków na 29 mld USD).

Najwięcej zleceń usług IT „na zewnątrz” daje sektor bankowy: w ub. roku było to 5,7 mld USD, do 2005 roku ta wartość ma urosnąć do blisko 9 mld USD. Nadal większy udział w wydatkach informatycznych banków mają mieć raczej te, przeznaczane na wewnętrzne wdrożenia technologii, niż na outsourcing i sytuacja ta ma się utrzymywać także w 2005 roku – ocenia z kolei TowerGroup; wydatki na outsourcing IT stanowić będą jednak do 2005 roku najszybciej rosnącą kategorię. W roku ub. wartość wydatków „wewnętrznych” wyniosła 3,9 mld USD, do 2005 roku ma przekroczyć 4,9 mld USD (wzrost 25-proc.). Na outsourcing IT w 2005 roku banki wydawać będą 1,4 mld USD (wydatki w 2001 TowerGroup oszacowało na 896 mln USD) . W tym samym czasie wydatki banków na oprogramowanie i sprzęt IT wzrosną odpowiednio o 59% i 50%, do 922 mln i 1539 mln USD. TowerGroup ocenia też, że wartość wydatków na doradztwo informatyczne wzrośnie z 1 mld USD do 1,6 mld USD w 2005 roku. Warto zaznaczyć, że znaczna rozbieżność w prognozach i szacunkach IDC oraz TowerGroup wynika najprawdopodobniej z różnych definicji outsourcingu: IDC objęło zapewne w ramy tej kategorii zewnętrzne usługi doradztwa informatycznego.

Warto wspomnieć, że w badaniu IDC ujawniła się wyraźna luka w wydatkach poszczególnych sektorów na outsourcing IT. Kolejny w rankingu sektor administracji federalnej wydał w 2001 roku mniej niż połowę tego co banki, podobnie rzecz będzie się miała za trzy lata, kiedy sięgną one 4,8 mld USD. Administracja i urzędy nie dogonią w tym rankingu banków nawet, gdyby do obecnych i planowanych wydatków władz federalnych dodać wydatki władz stanowych i lokalnych (1,75 mld USD w 2001 i 3 mld USD w 2005).

Trzecie miejsce w rankingu IDC zajęły „firmy świadczące inne usługi finansowe”, które wydadzą na outsourcing IT niespełna 3,5 mld USD w 2005 roku (w roku ub. – 2,4 mld USD); kolejne sektory to „komunikacja” (2 mld USD w 2001 i 3 mld w 2005) i „ubezpieczenia” (odpowiednio 1,9 mld USD i 2,7 USD).