Outsourcing w Indiach wart 40 mld USD

Eksport hinduskiego oprogramowania i usług do marca 2008 roku osiągnie wartość 40 mld USD, ponieważ popyt na usługi outsourcingowe pozostaje bardzo duży.

National Association of Software and Service Companies (Nasscom) w swoim raporcie podaje, że sektor osiągnie w latach 2009/2010 przychody z eksportu na poziomie 60 mld USD. Branża już teraz odpowiada za 5,2% produktu krajowego brutto Indii.