Outsourcing wyprze działy IT?

Foote Partners szacuje, że 35% do 45% amerykańskich i kanadyjskich pracowników działów informatycznych może stracić pracę na rzecz zewnętrznych usługodawców.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie wzrosła popularność outsourcingu. Niektóre przedsiębiorstwa zastosowały nawet outsourcing do poprawy bilansu finansowego, dzięki rezygnacji z określonych inwestycji. Inne dostrzegły, że zaprzężenie do pracy outsourcingu pozwala im na skoncentrowanie się na podstawowej działalności. Najnowszy raport z USA dowodzi, że trendy te utrzymują się. W związku z tym, według szacunków Foote Partners, przed 2005 rokiem 35% do 45% amerykańskich i kanadyjskich pracowników firmowych działów informatycznych zostanie zastąpionych przez pracowników kontraktowych, konsultantów, pracowników zewnętrznych.

Jak dotąd pozostali analitycy unoszą na takie dictum wysoko brwi ze zdumienia; ponadto wielu kierowników IT (to z kolei nie jest obiektywna opinia) deklaruje, że nie uzyskało z outsourcingu odpowiednich korzyści. Autorzy raportu odpowiadają, że kierownicy IT zawsze będą twierdzić, iż tańsze jest utrzymywanie działu informatycznego w ramach firmy. Takie zapewnienia będą bardziej wiarygodne, jeżeli zostaną poparte zdrowa polityką kosztową i jakości zapewnianych usług.