Outsourcing zadań działu HR

Amerykańskie firmy stopniowo przekazują do zewnętrznych usługodawców część zadań działów HR - najczęściej doradztwo dla pracowników i doradztwo dotyczące okresu przedemerytalnego. Głównym motywem takiego działania nie jest przy tym chęć uzyskania oszczędności - firmy szukają przede wszystkim dostępu do wiedzy eksperckiej.

Według raportu przedstawionego przez Society for Human Resource Management (SHRM) opartego na ankiecie wśród 943 dyrektorów ds zasobów ludzkich z głównych amerykańskich firm, coraz silniej opierają się oni w swojej działalności na zewnętrznych usługodawcach. Dwie trzecie ankietowanych twierdzi, że ich dział HR przekazał na zewnątrz przynajmniej jedną funkcję. To co prawda poziom zbliżony do zaobserwowanego w ankiecie sprzed 2 lat, za to w 1999 roku ten odsetek wynosił trzy piąte.

Oto najczęściej przekazywane na zewnątrz funkcje działu HR (w nawiasie % firm, które przekazały w outsourcing daną funkcję):

@ doradztwo i wsparcie dla pracowników - 34%

@ administracja kosztów - 28%

@ doradztwo przedemerytalne - 25%

@ poszukiwanie pracy dla odchodzących z firmy (outplacement) - 22%

@ administracja programem emerytalnym w firmie - 19%.

Do najważniejszych powodów, dla których firmy decydują się na outsourcing działań HR wcale nie należy chęć uzyskania oszczędności. Spośród tych firm, które stosują outsourcing, najwięcej wskazało chęć dostępu do eksperckiej wiedzy w zakresie danej funkcji. Oto szczegółowe wyniki:

@ dostęp do wiedzy eksperckiej - 69% odpowiedzi;

@ poprawa jakości wykonywania danej funkcji - 44%;

@ potencjalne oszczędności - 28%;

@ zmiana priorytetów działu HR - 12%.

Zobacz również:

  • Koniec ze smartfonami LG - od teraz wyprodukują je Chińczycy