Oznakowane MP3

Wszystkie legalnie dystrybuowane w Internecie pliki audio zostaną oznaczone kodem Grid - czyli cyfrowym odpowiednikiem kodów paskowych. Ma to, zdaniem pomysłodawców projektu, ułatwić kontrolę nad sieciową dystrybucją muzyki oraz egzekwowanie opłat za kopiowanie i udostępnianie plików.

Kodem Grid (Global Release Indentifier) oznaczane będą wszystkie pliku udostępniane w płatnych internetowych serwisach muzycznych - zarówno te, które można z Sieci pobierać jak i te udostępniane na zasadzie strumieniowej transmisji dźwięku.

Pomysłodawcami wprowadzenia oznaczeń plików są Światowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) oraz stowarzyszenie RIAA (reprezentujące amerykańskie wytwórnie płytowe). Prace nad projektem trwały od dwóch lat. Program ma mieć charakter dobrowolny - za przystąpienie do niego i możliwość opatrzenia dystrybuowanych przez siebie plików wytwórnie płytowe oraz serwisy muzyczne będą musiały zapłacić ok. 250 USD rocznie.

Dzięki kodowi Grid możliwe będzie szybkie identyfikowanie plików muzycznych - pozwoli to m.in. na stwierdzenie, czy jest to legalna kopia pliku oraz z jakiego serwisu pochodzi.

Przedstawiciele IFPI zaznaczają, że system ten nie został zaprojektowany z myślą o kontrolowaniu plików wymienianych w sieciach peer-to-peer, uważanych dziś za główny kanał dystrybucyjny nielegalnej muzyki i filmów.

Warto również przypomnieć, iż prace nad systemem identyfikacji plików o nazwie Truenames prowadzi również firma Sharman Networks, operator serwisu KaZaA.


Zobacz również