Ożywcze rozszerzenie

Centrum ds. Reform Europejskich, prestiżowy londyński instytut badawczy opublikował raport, z którego wynika, że rozszerzenie Unii Europejskiej było sukcesem gospodarczym.

Przyjęcie dziesięciu nowych państw do Unii Europejskiej ożywiło gospodarkę i stanowiło impuls dla wprowadzenia reform w Eurolandzie. Dawni członkowie UE nie do końca jednak zaakceptowali fakt rozszerzenia wspólnoty i wciąż istnieje podział na stare i nowe kraje unijne.

Wzrost eksportu i importu w 2004 roku między nowymi krajami członkowskimi a strefą euro osiągnął dwucyfrową wartość, co wpłynęło na ogólny wzrost gospodarczy państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Na wysokim poziomie utrzymały się również bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Autorka raportu, główna ekonomistka Centre for European Reform, Katinka Barysh, podkreśla, że kraje naszego regionu konsekwentnie wprowadzają reformy gospodarcze - Bank Światowy uznał Słowację za najszybciej reformujący się kraj na świecie w ubiegłym roku.

Jednak nowe kraje unijne obwiniane są przez stare o stosowanie "dumpingu socjalnego", same zaś mają poczucie, że dawna Piętnastka nie pozwala im czerpać korzyści z przynależności do Unii Europejskiej.

Autorka raportu jest zdania, że rozszerzenie Unii Europejskiej jest korzystne dla strefy euro w dłuższej i średniej perspektywie czasowej, natomiast w krótszej perspektywie może nadal wywoływać sprzeciw i wywoływać nastroje antyunijne.


Zobacz również