Ożywienie na rynku pracy

Jak wynika z badań firmy Manpower, pracodawcy na całym świecie coraz optymistyczniej postrzegają przyszłość zatrudnienia. W Polsce niemal 20% firm zamierza zwiększyć zatrudnienie w najbliższym czasie.

Prognoza zatrudnienia dla Polski wynosi plus 11% i jest jedną z najbardziej optymistycznych w uczestniczących w badaniu krajach europejskich - wynika z raportu "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia". Aż 19% pracodawców planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, a 8% zamierza zredukować liczbę etatów, natomiast 71% nie zamierza przeprowadzać zmian personalnych w IV kw. 2010 r. W porównaniu z poprzednim kwartałem widoczny jest spadek optymizmu (o 7 punktów proc.), jednak w ujęciu rocznym prognoza wzrosła o 6 punktów proc.

"Wyniki badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2010 r. wskazują, na niewielkie pogorszenie koniunktury na polskim rynku pracy w nadchodzących trzech miesiącach. Pomimo niższej prognozy netto zatrudnienia niż przed kwartałem, optymizm polskich pracodawców pozostaje bardzo silny w porównaniu z wynikami 17 krajów badanych w Europie" - komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Polska.

Zobacz również:

  • Pracownicy Blue Origin opuszczają Jeffa Bezosa

Z badania wynika, że najwięcej nowych etatów może powstać w sektorze instytucji publicznych (prognoza netto zatrudnienia wyniosła plus 30%) i produkcji przemysłowej (plus 20%).

Najgorsze prognozy odnotowano w sektorze restauracje/hotele - jedynie plus 4%. W sektorze budownictwo prognoza netto zatrudnienia wynosi plus 11%, ale w porównaniu z III kw. br. nastąpił tu najwyższy spadek optymizmu pracodawców, aż o 33 punkty proc. Spadki prognoz zatrudnienia w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano także w sektorach restauracje/hotele oraz kopalnie/przemysł wydobywczy.

W porównaniu z IV kw. 2009 r. pracodawcy wykazują większy optymizm w sektorze produkcji przemysłowej (aż o 29 punktów proc.) i sektorze instytucji publicznych (20 punktów proc.). Największy spadek prognoz w ujęciu rocznym odnotowano w sektorze kopalnie/przemysł wydobywczy - o 4 punkty proc.

Największy optymizm w zatrudnianiu pracowników wykazują firmy z województw małopolskiego i śląskiego - prognoza netto zatrudnienia wynosi tu plus 17%. W województwach mazowieckim i łódzkim prognoza netto zatrudnienia wyniosła plus 15%, a w dolnośląskim i opolskim - plus 12%. Pracodawcy z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego okazali się najmniej optymistyczni, prognoza w porównaniu z poprzednim kwartałem spadła o 14 punktów proc.

W badaniu wzięło udział 36 krajów z całego świata. Aż w 28 więcej pracodawców deklaruje, że w bieżącym kwartale będzie zatrudniać a nie zwalniać pracowników. Prognoza netto zatrudnienia ma wartość ujemną jedynie w pięciu krajach, rok temu było tych krajów 12.

W IV kw. br. największy optymizm wykazują pracodawcy z Chin (plus 47%), Tajwanu (plus 40%), Indii (plus 38%) i Brazylii (plus 37%). Najbardziej pesymistyczni są pracodawcy z Grecji (minus 10%), Włoch (minus 9%) i Czech (minus 2%).

W regionie EMEA plany pracodawców są optymistyczne w 10 krajach, ale w 11 w ujęciu kwartalnym nastąpił spadek prognozy. W ujęciu rocznym prognozy są wyższe w 15 krajach. Najbardziej optymistycznie pracodawcy postrzegają kwestię zatrudnienia w Szwajcarii (plus 15%), Norwegii i w Polsce (plus 11%), a najbardziej pesymistycznie w Grecji i we Włoszech.