Ożywienie utrwalone

Ostatnie "twarde" dane i indeksy przewidywań wskazują, że ożywienie w strefie euro ma solidne fundamenty - wynika z kwartalnego raportu Komisji Europejskiej.

W III kw. br. wzrost gospodarczy był wyższy od wcześniejszych prognoz, indeks zaufania w biznesie wrócił do wartości z połowy roku 2001, polepsza się również indeks zaufania konsumentów. Do tej pory głównym czynnikiem stymulującym wzrost Eurolandu był eksport. Przyspieszenie gospodarcze, oprócz aprecjacji euro, będzie nadal wspomagał popyt zewnętrzny. Warunki wewnętrzne w strefie euro będą coraz bardziej sprzyjające i wzmocnią popyt wewnętrzny. Na pierwszy kwartał 2004 roku przewidywane jest dalsze ożywienie i wzrost gospodarczy.

Raport mówi również o zbyt powolnym wzroście produktywności w strefie euro. W przeciwieństwie do USA, strefa euro przez całą drugą połowę lat 1990. jako całość doświadcza stałego spadku produktywności.


Zobacz również