Ożywienie z Zachodu

Największa europejska gospodarka wyszła w III kw. br. z recesji, wzrósł również PKB Francji.

Jak podał niemiecki Federalny Urząd Statystyczny, w III kw. 2003 r. gospodarka naszego zachodniego sąsiada wzrosła o 0,2% kwartał do kwartału, natomiast rok do roku tempo wzrostu zmalało o 0,2%. Dla porównania, w II kw. br. tempo wzrostu zmalało o 0,2% kwartał do kwartału i o 0,7% rok do roku.

Ożywienie Niemcy zawdzięczają przede wszystkim poprawie sytuacji w gospodarce światowej oraz wzrostowi eksportu, który stanowi ok. 33% niemieckiego PKB.

Dobre wieści napłynęły również z Francji - jak podał urząd statystyczny Insee, PKB wzrósł w III kw. br. o 0,4% kwartał do kwartału (w poprzednim kwartale odnotowano spadek o 0,3%). Jest to najszybsze tempo wzrostu od pięciu kwartałów. Przyczynił się do niego głównie wzrost wydatków konsumentów.


Zobacz również