PDF Transit drukuje przez Internet

Adobe Systems przedstawiła nowy zestaw narzędzi umożliwiający tworzenie, przeglądanie i przesyłanie dokumentów do druku za pomocą Internetu.

Nowe oprogramowanie oferowane przez Adobe oparte jest na technologii PDF (Portable Document Format), nazywa się PDF Transit i pozwala użytkownikom automatycznie tworzyć dokumenty PDF, przeglądać je i wprowadzać do systemu drukowania za pomocą przycisku 'Print' dostępnego w aplikacjach i usługach PDF Transit. Wdrożenie systemu PDF Transit wymaga od drukarni korzystania z serwera pracującego w Windows 2000, natomiast po zainstalowaniu aplikacji po stronie klienta, opcja druku w drukarni serwisu pojawi się w oknie dialogowym drukowania. Aplikacja klienta może pracować z Windows 95/98/ME/NT/2000, Mac OS 9.0.4 i nowszy oraz Mac OS X.

PDF Transit składa się z komponentów serwera i narzędzi do tworzenia aplikacji klienta. Po stworzeniu systemu możliwe jest tworzenie i przesyłanie materiałów do druku przez klientów, natomiast drukarniom pozwala tak skonfigurować oprogramowanie klienta, aby generowało pliki PDF dokładnie odpowiadające parametrom urządzeń drukujących. PDF Transit stosowany już jest przez firmy AlphaGraphics i IKON Office Solutions.

http://www.adobe.com/products/pdftransit/main.html


Zobacz również