PDF dla Palm OS

Porozumienie firm Firepad i Adobe Systems pozwali na przeglądanie dokumentów PDF za pomocą urządzeń pracujących w Palm OS.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy firmami Firepad i Adobe Systems aplikacje serwerowe FirePublisher pozwolą na przeglądanie dokumentów w formacie Adobe Acrobat PDF w urządzeniach pracujących w Palm OS.

Dokumenty PDF będzie można przeglądać w przenośnych urządzeniach typu Palm za pomocą programu FireViewer, nowej wersji przeglądarki Image Viewer, która umożliwia wyświetlanie dużych, kolorowych obrazów, map i wykresów w maksymalnym rozmiarze 8000 x 8000 pikseli.

Firepad przedstawiła też prototyp przyszłej wersji FireViewer, umożliwającej odbiór kolorowego, strumieniowego przekazu wideo.

www.firepad.com


Zobacz również