PEGI - europejski system klasyfikacji gier

24 kwietnia br. w szesnastu krajach członkowskich UE został wprowadzony zunifikowany system klasyfikacji wiekowej gier komputerowych - PEGI (Pan European Game Information). Choć stosowanie systemu, opracowanego przez Interactive Software Federation of Europe (ISFE) jest dobrowolne, nowe oznaczenia zapewne zobaczymy na niemal wszystkich grach komputerowych, które będą miały swoje premiery po 24 kwietnia.

System PPEGI został stworzony z myślą o ochronie najmłodszych przed niemoralną treścią gier komputerowych i ich negatywnym wpływem. Poza klasyfikacją gier dla poszczególnych grup wiekowych nowy system wprowadza ikonograficzne oznaczenia treści gier, które pozwolą konsumentom (przede wszystkim rodzicom) ocenić czy treść/zawartość gry jest odpowiednia dla ich pociech.

Nowy system wprowadza pięć grup wiekowych 3+, 7+, 12+, 16+, 18+ oraz sześć ikon, opisujących niestosowną zawartość tytułu. Każda gra może zawierać kilka takich oznaczeń, a intensywność niemoralnych scen możemy ocenić na podstawie ustalonego przedziału wiekowego. System został wprowadzony jednocześnie w szesnastu państwach Europy: w Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Belgii, Danii, Grecji, Irlandii, we Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i z pewnymi zmianami w Portugalii i Finlandii. PEGI nie będzie funkcjonować w Niemczech, ponieważ tamtejsza klasyfikacja wiekowa jest usankcjonowana ustawowo.

Klasyfikacja zawartości poszczególnych gier będzie odbywała się na podstawie wypełnionej przez wydawcę internetowej aplikacji, która zostaje przesłana do NICAM (Netherlands Institute for the Classification of Audio-visual Media). W przypadku gier, które wydawcy sklasyfikują dla dzieci w wieku 3+, 7+, przedstawiciele instytutu będą sprawdzać wyłącznie aplikacje i jeżeli nie znajdą w niej żadnych logicznych błędów automatycznie nadadzą prawo umieszczenia stosownego logo. Natomiast w przypadku gier przeznaczonych dla starszych dzieci i młodzieży po weryfikacji aplikacji, przedstawiciele instytutu będą dodatkowo oglądali całą grę lub tylko stosowne fragmenty, aby właściwie ocenić grupę wiekową odbiorców dla których produkt może być przeznaczony.

Poniżej poszczególne ikony wraz z opisami:

Discrimination - w grze napotkamy sceny, które mogą zachęcać do dyskryminacji rasowej czy religijnej.

Drugs- w grze napotkamy sceny używania narkotyków czy też do tego zachęcające;

Fear - w grze napotkamy sceny, które mogą przestraszyć młodszych graczy;

Bad Language - w grze słychać często niecenzuralne słowa;

Sex - w grze napotkamy sceny erotyczne, nagość itd;

Violence - w grze napotkamy sceny przemocy.


Zobacz również